Stavební novinky babího léta 2006

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Zdroj: Věnceslava Pokorná - OŽP ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 25. 09. 2006

Na období babího léta a začátek podzimu 2006 připravil Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 4 v oblasti Spořilova k realizaci další projekty, které povedou ke zlepšení vzhledu celé lokality...čtěte dále...

V současné době probíhá obnova dvou vnitrobloků na sídlišti a to v ul. Měchenická a v ul. Severní I., pod věžákem. Jedná o výměnu starého rozbitého asfaltového povrchu za mlatový, současně budou doplněny lavičky a odpadkové koše a v ul. Severní I. přibudou dvě hopsadla na pružině.

Na Roztylském náměstí, respektive na Roztylských sadech nad kostelem bude opravena druhá parková cesta. Oprava bude provedena v mozaikové dlažbě, stejně jako první.

Další z podchodů z ul. Jižní IX. směrem k metru na Roztylech bude vyčištěn a namalován žáky Jižní IV., pod vedením paní učitelky Ferencové ze ZŠ Jižní.

Na sídlišti Spořilov II jsou realizovány drobné opravy chodníčků a cest v zeleni - v zadní části ul. Zvánovická (v parku), v ul. Střimelická, v parku v ul. Bělčická, v ul. Malovická. Nejedná se o chodníky, které má ve správě Technická správa komunikací, ale o opravy cest v zeleni, které jsou součástí ploch veřejné zeleně.

V podzimním termínu jsou připraveny další dosadby stromů. Předběžně se jedná o Jižní náměstí, kde bohužel "dožila" podstatná část třešní.


Zdroj: Věnceslava Pokorná - OŽP ÚMČ Praha 4