Projekt Hell aneb komunitní síť pro svobodnou komunikaci

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Napsali jiní, Zdroj: Sdělovací technika, 3.10.2006, rubrika: Internet, strana: 21, Vydáno dne: 25. 10. 2006

Počátkem října 2006 vyšel v odborném časopise Sdělovací technika rozsáhlý článek - "Projekt Hell, komunitní síť pro svobodnou komunikaci", pojednávající o sdružení Hell, které již 3 roky působí v oblasti Spořilova. Celý článek vám nyní přinášíme...čtěte dále...

Komunitní nebo sousedské sítě, někdy zvané freenety, dnes na mnoha místech umožňují nejen přístup k internetu, ale také - a to především - k síti jako komunikačnímu médiu bez jakýchkoli komerčních omezení. Největší takovou sítí na světě je český CZFree.Net, odhadem s více jak 15 000 členy a prakticky celorepublikovým rozsahem. Podle místních podmínek a hlavně aktivity členů tak vznikají lokality s kvalitní infrastrukturou a vysokým počtem členů (Praha, Ostrava, Kladno, Čelákovice...). Nezřídka se stává, že komunita (přesněji řečeno sdružení osob se společně sdílenou infrastrukturou) se časem transformuje ve společnost s ručením omezeným nebo občanské sdružení, přičemž stále existuje jako součást CZFree.Net a více či méně funguje podle jeho principů.

Hlavním smyslem sítě (nebo její části) je svobodná komunikace mezi jejími účastníky a možnost vyzkoušet si na vlastní síti technologie, které v "obyčejném světě IT" zůstávají doménou obřích firem providerů. Jedná se především o routovací mechanismy, optický přenos dat a některé síťové služby. Důležitý je pochopitelně přístup na internet, který tvoří významnou součást "obchodního modelu" komunity. Části sítě se neustále snaží mezi sebou vytvářet peeringové spoje a tím se dále zvyšuje propustnost a spolehlivost sítě jako celku. Významnou částí pražského CZFree. Net je komunitní síť působící na území Prahy 4 (Krč, Spořilov, Michle, Roztyly, Nusle a okolí) - Projekt Hell. Během tří let své existence se projekt rozrostl na 90 členů, přibližně 180 uzlů (nodů - stanic) a k internetu je připojen osmimegabitovou linkou.

Síť začala vznikat v létě roku 2003 a zprvu fungovala spíše jako platforma pro experimenty s WiFi technologií 2,4 GHz. Začátkem července proběhla první schůze aktivistů a tři dny po ní již běžel ve zkušebním provozu první přístupový bod. Ke konci měsíce už byla zajištěna základní internetová konektivita a první spoj do sítě CZFree.Net přes přístupový bod (Access Point, AP) CZFree.Net Heaven na Budějovické (odtud pochází i název projektu: anténa vzhlížela vzhůru k AP Heaven a jméno se jaksi nabídlo samo). Prvního září byl zprovozněn druhý přístupový bod a koncem roku se Hell stal součástí cloudu (většinou geograficky vymezená oblast se společným vnějším směrováním) s názvem spoj (okolí Jižní spojky). Od té doby má růst přibližně exponenciální charakter.

Nynější stav je takový, že každý ze 16 přístupových bodů má svého správce, který se stará o chod AP a rozhoduje o připojování dalších uživatelů. Správci komunikují mezi sebou a rozhodují o peeringu, upgradech technologií a rozšiřování sítě tak, aby byla zachována a posílena její propustnost a stabilita. V únoru 2006 bylo, díky růstu sítě a požadavku na zastupitelskou strukturu, založeno občanské sdružení Projekt Hell, čímž zároveň poměrně posílila pozice pro jednání s některými problémovými subjekty (bytová družstva, společenství vlastníků). OS má dnes šestičlennou radu a další nutné funkce (kontrolor atd.). Účetní hodnota nasazených technologií je asi 200 tisíc Kč, hodnota celé sítě, tedy částka potřebná k vybudování obdobné sítě na klíč, je odhadována na 750 tisíc Kč.

První spoje pracovaly výhradně na technologii WiFi 2,4 GHz. Zanedlouho se ale ukázalo, že toto pásmo začíná být pro provoz mimo kancelář nepoužitelné, při kontrolních měřeních např. v létě 2004 bylo zjištěno v lokalitě Hutě 140 přístupových bodů (oproti 10 z minulého roku). Vlivem snížení ceny technologie 2,4 GHz a jejího masového nasazení i těmi uživateli, kteří nerespektují, nebo většinou vůbec neznají, vyzařovací limity a podmínky veřejného oprávnění, došlo k tomu, že se provoz dlouho existujících a důležitých spojů stal značně problematický. Dnes už je zbudování sítě na klasické technologii WiFi v Praze prakticky neřešitelná úloha. Proto se projekt Hell snaží budovat připojení koncových bodů pokud možno po metalickém vedení, což je realizovatelné u panelových domů, větších cihlových domů a mezi nimi pomocí převěsů. Páteřní spoje se pak realizují pomocí FSO (Free Space Optic), tedy optických pojítek (Ronja). V červnu 2005 se začaly používat také páteřní spoje na technologii 5 GHz (prakticky s jejím uvolněním), protože toto pásmo bylo zatím nezarušené. Nynější délka páteřních spojů - nikoli k jednotlivým klientům! - je 14 km, z toho l km tvoří optické spoje. Poskytovatel internetu je připojen pomocí mikrovlnného spoje 10,5 GHz a tuto technologii se Hell chystá použít také na nové páteřní trasy. Důležitým komunikačním médiem jsou též pravidelné schůzky "zdravého jádra" členů sítě v kačerovské restauraci.

Na přístupových bodech jsou použity routery založené na PC, a to kvůli ceně a snadné rozšiřitelnosti a možnosti upgradu. Z HW WiFi zařízení preferujeme osvědčené modely D-Link a Asus, připojeným členům se doporučuje používat tradiční XI626 nebo DWL900AP+ v režimu klient, nicméně striktní omezení to není. Síť je multiplatformní: routery pracují s OS FreeBSD, GNU/Linux Debian a Windows 2000, podle preferencí a znalostí jejich správců. V rámci sítě Hell se používá routování OSPF, pro konektivitu do ostatních částí CZFree.Net pak dynamické routování BGP. V síti běží databázová platforma HAF (Hell Administrator's Frontend), kterou vyvinul jeden z členů sítě na míru a která slouží pro správu projektu: generuje nestatické nastavení routerů, spravuje seznam členů, databázi kontaktů, účetnictví, nastavení DHCP, nastavení firewallu, mapový systém atd. Pro vzájemnou komunikaci a informace o novinkách, změnách atd. byl zřízen webový portál, dostupný i z Internetu. Při volbě služeb, které jsou v síti členům dostupné, byl kladen důraz na "neinternetovou" komunikaci: již proběhlo pokusné vysílání televize (rybky v akváriu jako relaxační program, v prime time pak krmení rybiček), síťové rádio, ale i projekty pro měření přenosové rychlosti, latence a dalších parametrů. V zimě 2005 byla přes projekt monitorována kotelna bytového domu na Kačerově a na Internetu byly přístupné grafy teplot z topného systému. Samozřejmě nechybějí ani hry a zábava. Důraz se však klade na rozvoj informační gramotnosti a podporu otevřených technologií, sdružení již podporuje handicapované občany, neziskové organizace a připravujeme i spolupráci s některými veřejnými institucemi.

Největší problémy, kterým projekt Hell musí čelit, jsou obtížná jednání s bytovými družstvy, která se brání instalaci přenosových systémů na střechy a prokabelování bytů. Důvodem obvykle je, že představenstvo nemá zájem projekt blíže poznat, a proto k němu často přistupuje jako k běžnému komerčnímu poskytovateli, jímž se ovšem projekt být nesnaží. Velké potíže přináší zarušení pásma 2,4 GHz. Tuto situaci Hell řeší postupným přechodem na optické spoje a technologii 5 GHz, která snad postačí alespoň další dva roky (pak bude situace pravděpodobně stejná jako dnes v pásmu 2,4 GHz). Politováníhodná je nízká aktivita některých členů, kteří v podstatě využívají síť jako poskytovatele internetového připojení. Je ovšem fakt, že právě tito pasivní členové vylepšují hodnotu činitele relativních nákladů na konektivitu (poměr nákladů na internetové připojení k sumě příspěvků členů): čím je toto číslo menší, tím více peněz zbývá na investice do rozvoje technického vybavení sítě a experimenty, protože projekt nemá žádné další náklady, jako jsou mzdy, daně atd. Zkušenost ukazuje, že hodnota pod 0,65 je již velmi výhodná a umožňuje průběžnou obnovu páteřních spojů při současném rozšiřování teritoria. Vstupní příspěvek byl stanoven na 2 500 Kč, měsíční příspěvky na připojení činí 100 Kč. Hardware si člen obstarává sám. Internetová konektivita se připlácí částkou 200 Kč měsíčně, přičemž omezení zde představuje pouze FUP v pravém slova smyslu - tak, jak se s ním u komerčních poskytovatelů nesetkáme: jedná se výlučně o fair queuing, neexistuje omezení objemu dat, portů atd. Veřejné adresy nejsou k dispozici - zde jde v podstatě o bezpečnostní opatření kvůli poskytovateli internetu; pokud se ukáže, že by mezi projektem Hell a internetem tekla nelegální data nebo síť byla zneužívána pro spam atd., po dvou varováních by provider odstoupil od smlouvy. Zkušenosti ukazují výhodnost přesměrovávání portů na žádost člena.

Další cíle projektu jsou stabilizovat současné páteřní spoje a postupně jejich síť zahušťovat pomocí prvků FSO - pojítek typu Ronja, Crusader atd., rozšiřovat metalické sítě v připojených budovách a pokud možno používat v objektech optická vlákna. Tomu brání především cena montáží a média konvertorů. Dalším očekávaným krokem bude využití dalších vyšších pásem (24 GHz, 33 GHz atd.). Projekt Hell, projekt neziskové komunitní sítě na Praze 4, je silnou částí pražského freenetu a posiluje zdravý místní patriotismus i díky svému mediálnímu partnerovi - Spořilovským novinám. Projekt Hell umožnil svým členům mimo jiné díky zvyšování odborných znalostí kariérní postupy a spolupracuje i na bakalářských i diplomových pracích členů i nečlenů projektu.

http://www.hellteam.net:22111/

http://www.sporilov.info
Parametry Projektu Hell (2003-2006)

Data za roky 2003, 2004, 2005, 5/2006 jsou odděleny čárkami.

počet členů - 10, 25, 48, 90

počet nodů - 20, 61, 103, 180

počet AP - 2, 4, 7 ,16

konektivita do Internetu (bit/s) - 512 tis., 3 mil., 3.mil., 8 mil.)

"obrat" (Kč) za kalendářní rok - 43 tis., 115 tis. 210 tis., 490 tis.

počet GW do CZFree - 1, 2, 3, 5

relativní náklady na konektivitu - 0,9, 0,9, 0,85, 0,60