Problematika zimní údržby chodníků na Spořilově

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Napsali jiní, Zdroj: Jiří Zadražil (Sídliště Spořilov), Vydáno dne: 23. 11. 2006

Čtenář Spořilovských novin ze Spořilova, pan Jiří Zadražil je autorem dalšího zajímavého příspěvku...

Kdo má provádět v zimě úklid a posyp chodníku před domem? Část chodníků na našem sídlišti uklízí město (městská část?) a část majitelé domů. Platí pro to zřejmě nějaká kriteria, která neznám...čtěte dále...



Jsem členem Společenství, kterému patří dům a pozemek na kterém je postaven. Zeleň kolem domu a předzahrádky patří městské části Praha 4. Na chodník před domem přiléhající k místní komunikaci se od vchodových dveří dostáváme přes pozemek městské části (MČ) po přístupovém chodníku, který byl zřejmě postaven v rámci výstavby sídliště a později bezplatně převeden na obec. My jsme ho nechali na naše náklady vydláždit. Jinak než po tomto chodníku, přes pozemek městské části, se na chodník přiléhající k místní komunikaci nedostaneme.

Úklid chodníku v zásadě upravuje zákon 13/1997 Sb. "o pozemních komunikacích". Ve zkratce: vlastníkem pozemních komunikací je obec ( § 9 ) a odpovědnost za škody vzniklé neschůdností chodníku má majitel přilehlé nemovitosti ( § 27 odst.4 ).

Z mnou uvedených skutečností je zcela zřejmé, že náš dům nehraničí s komunikací (chodníkem) a že proto neodpovídáme za škody vzniklé neschůdností chodníku. Podle mého výkladu zákonných ustanovení za škody zodpovídá městská část Praha 4, která by proto měla zajistit úklid chodníku v zimním období. My pak máme samozřejmou povinnost zajistit úklid přístupových chodníků vedoucích přes pozemek MČ k vchodům našeho domu. Tomu se nebráníme.

Je můj výklad zákona správný? Jaká vlastně v Praze platí pravidla pro jednoznačné určení subjektu, který má úklid chodníku provádět ?


Autor: pan Jiří Zadražil - http://www.webzadrazil.estranky.cz