Spořilovem chodí Mikuláš

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 05. 12. 2006

Také jste je potkali? Koho? Svatou trojici přece - Mikuláše, čerta a anděla. Dnes v podvečer se procházeli Spořilovem, chválili hodné děti, zlobivé napomínali. A těch sladkostí, co roznesli. Jak dokazuje naše anketa, tradice předvánoční nadílky laskomin, dobrot, brambor a uhlí se stále drží. A to je dobře.

Sv. Mikuláš, který žil ve 3. a 4. stol., prožil dětsví v západní Lykii v Řecku. Podle legendy se v mládí dozvěděl o jednom zchudlém sousedovi, který nemohl dát svým třem dcerám věno a hrozilo jim vyhnání z domu. Mikuláš třikrát tajně hodil v noci do chuďasova domu část svého zděděného jmění, a sice měšce s penězi, a podle různých vyobrazení také zlatou kouli či hroudu: jednotlivým dívkám, ráno vždy notně překvapeným, tak dopomohl k věnu a ochránil je před mravní zkázou. Po přijetí křesťanství se Mikuláš vzdal majetku a odcestoval do Svaté země. Po návratu se stal v Řecku biskupem, ale v atmosféře pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána byl několik let ve vyhnanství. Po návratu se zasloužil o propuštění tří nevinných měšťanů, neprávem obviněných z účasti na protistátní vzpouře ve Frýgii. Podle legendy pak též přivedl k životu tři chlapce, které nechal zlý hostinský rozsekat a naložit do kádě se solí. Kromě toho ochránil obyvatele před hladomorem zázračným rozmnožením chleba (proto je patronem pekařů), ujal se množství sirotků a vdov.