Proti petici také nic nemám, ale...

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 07. 01. 2007

Se zájmem jsem si přečetl článek zabývající se dopravní situací na Hlavní ulici na Spořilově. Dovolím si k němu několik poznámek.
Na tzv. Starém Spořilově jsem před 40 lety bydlel, líbilo se mi tam - bylo tam opravdu pěkné místo k životu. Z tohoto hlediska obyvatele starého Spořilova, kterým se nelíbí tamnější současné zhoršování dopravní situace, chápu. Proti petici, také nic nemám. Obyvatelé Spořilova mají právo se odpovědných zástupců města ptát co zamýšlejí dělat s dopravou a tedy i se životním prostředím v jejich bydlišti. A také vyžadovat účelná řešení. To samozřejmě přísluší především dopravním odborníkům. Ti přece vycházejí z dopravních průzkumů a musejí brát v úvahu všechna fakta, která projekt ovlivňují - stavební normy, záležitosti ekonomické a ekologické, technické možnosti budování dopravních systémů. Vím ale také, že to mají těžké. Tzv. starý Spořilov byl včetně dopravní struktury budován v době, kdy nikdo z projektantů nemohl domyslet rozvoj automobilové dopravy počátkem 21. století. To ale platí o dopravě obecně, s jejím rozvojem si dělají hlavu projektanti všude.

K některým konkrétním tvrzením v článku mám připomínky:

- Kruhový objezd na křižovatce Hlavní se Severní I a s Lešanskou. Já po kruhových objezdech rád jezdím, ale nemyslím si, že právě u školy by kruhový objezd cokoliv vyřešil - dokonce si myslím, že by se tam slušný objezd s přechody pro chodce těžko vešel. Mimochodem, na tuto křižovatku se dívám z okna (bydlím na sídlišti) a nezaznamenávám, že tam dochází z hlediska bezpečnosti dopravy ke zvláštním problémům. Proč tedy kruhový objezd?

- Zdvojsměrnění ulice Senohrabské. Chápu, že obyvatelé starého Spořilova nechtějí, aby se stal z ulice Hlavní přiváděč na magistrálu. Ale ze Senohrabské by ho jejím zdvojsměrněním klidně udělali. Přitom kolem Senohrabské bydlí spousta lidí a už jednosměrný provoz směrem dolů jim působí nadměrný hluk a vytváří emise. Kromě toho na ně působí negativně i Spořilovská ulice, tedy spojka na dálnici - tam jezdí dokonce kamiony, které ji zatěžují nejvíce. Zhoršení životního prostředí v okolí Senohrabské při zavedení dvousměrného provozu obyvatelům starého Spořilova nevadí? Nejde přece přehrávat své problémy na jiné obyvatele.

- Obyvatelé starého Spořilova si stěžují na silný provoz na Hlavní. Přitom tam vůbec nejezdí těžká nákladní doprava. Teď se jich zeptám: "Kudy jezdíte do Vršovic nebo na Jižní spojku - směr Hradec Králové nebo Mladá Boleslav? Samozřejmě přes přemostění Spořilovské ulice a dále ulicí Na Chodovci. A myslíte, že lidé, kteří tam bydlí, nemají také nárok na více klidu, tak jak ho vy vyžadujete od dopravy na Hlavní ve směru na magistrálu? Přitom ulice na Chodovci je mnohem zatíženější, jezdí tam několik autobusových linek a také nákladní doprava. Lidé tam bydlící si také vychutnávají negativní vliv ulice Spořilovské - tedy té, která vede na dálnici, k plynárně a na Jižní spojku. Měli byste si všimnout, jak to na ní vypadá každé ráno; fronty nákladních aut už od Chodova pojíždějí krok za krokem, protože je nebere Jižní spojka a ulice Chodovská. A směr nahoru? Každý pátek a občas i v jiné dny tam plynule neprojedete - z toho vzniká samozřejmě hluk a emise.

Takže proč se divíte, že obyvatelé sídliště jezdí do Prahy po Hlavní?
J. Šátek, Spořilov