Havárie vodovodu jsou opravy armatur

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 13. 01. 2007

Z dopisu čtenáře: "Domnívám se, že o žádné havarie nejde, alespoň ve smyslu akutních prasklin a uníků vody - jde o opravy rohových uzavíracích armatur - kohoutů pro sekce a ulice - tedy opravy dávno nefunkčních armatur. "

"Celé je to příprava na rek. vodovodu, bez toho by nebylo možné rekonstruovat a postupně přepojovat jednotlivé ulice. Veolia - současný majitel vodovodu je povinen se o vodovod starat, také proto vybírá vodné a stočné."