Jak vidím spořilovskou petici já aneb ta naše povaha česká

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 18. 01. 2007

Přestože jsem se stejně jako většina z nás v minulosti k ničemu aktivně nevyjadřovala, když teď čtu poslední reakce související s peticí za zklidnění celého Spořilova, nedá mi to, abych nezareagovala.
O tom, že je záměr stavět další nové sídliště na loukách za Penny marketem (tzv. Trojmezí) jsem už v tisku četla. Možná byla zmínka i ve spořilovských novinách. Vždyť nedaleko od těchto míst vyrostly bytové domy, a to, že výstavba bude dál pokračovat, musí být jasné každému realistovi.

O podobě Trojmezí se bude "nahoře" brzy rozhodovat. Měli bychom si všichni uvědomit, že dopravní napojení této lokality na Spořilov bude nejjednodušším řešením. Zrovna tak to bude s chystanou bytovou výstavbou u Hamerského rybníka v místech zbourané ubytovny. I toto místo má být napojeno pouze na Spořilov. Toto vše ukazuje na problém, že o investičních záměrech v těsném sousedství Spořilova obvodech Prahy 10 a 11 - se zdejší běžný občan většinou nedozví. A tak je jasné, že co se týče intenzity automobilové dopravy, máme se na co těšit. Proto mě zaráží postoj některých lidí vůči aktérům petice, kteří jsou s celkovou dopravní situací v blízkém okolí jistě dobře seznámeni. Místo abychom si považovali jejich chuti dát se do boje za dobrou věc, ochoty věnovat tomu volný čas, z mnohých z nás čiší ta naše povaha česká, totiž závist a podezíravost. Hlavní záměr petice - zklidnit dopravu na celém Spořilově (jak je konec konců uvedeno i v jejím názvu) však dosáhneme jen tehdy, pokud budeme táhnout všichni za jeden provaz, bez ohledu na to, jestli bydlím na starém nebo novém Spořilově, nahoře nebo dole. Vždyť známé pořekadlo praví, když se dva perou, třetí se směje. Kdo je tím třetím, si snad každý domyslí sám. Nakonec kdo je názoru, že nemá dostatek potřebných, ale především spolehlivých informací, ať si je vyžádá třeba na radnicích nebo na magistrátu, jako jsem to udělala já - petice nemůže být příliš obsáhlá a vševysvětlující, protože by ji málokdo dočetl do samého konce. Na podkladě všech zjištěných faktů se domnívám, že rekonstrukce Hlavní je v popředí zájmu petice hlavně proto, že její realizace je opravdu přede dveřmi. Myslím si, že právě v souvislosti s opravou Hlavní nastala příležitost prosadit takové změny, které postupně povedou k omezení dopravní zátěže opravdu na celém Spořilově, ne jen na tom starém. A tak my, co nebydlíme na Hlavní (k nim patřím i já) přestaňme jejím obyvatelům závidět, že si možná po letech pomohou k lepšímu. Jsem přesvědčena, že se dočkáme i my ostatní Spořilováci - když budeme držet při sobě a vhodným způsobem o sobě dáme vrchnosti důrazně vědět - třeba právě tou peticí - anebo dál klimbejte v pohodlí svých příbytků, ale pak se nedivte, že Spořilov bude nadále přehlížen a vždycky nás postaví před hotovou věc. Dopis zaslalaNataša Barnová