K projektové dokumentaci rekonstrukce ulice Hlavní ke dni 17.1.2007

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 20. 01. 2007

Jelikož mi není osud Spořilova lhostejný a o problému rekonstrukce jsem se chtěl dozvědět více, nezbylo mi nic jiného než navštívit Odbor dopravy, kancelář č. 372 v Táborské ulici. Záběhlice má na starosti Ing. Hartman. Velice ochotně mě nechal nahlédnout do výkresů a odpověděl na mé dotazy. Je toho opravdu mnoho, co vám chci sdělit, tak prosím vydžte až do konce článku a dozvíte se vše důležité o rekonstrukci.

Začnu, z mého pohledu, jedním velikým nedostatkem. Rekonstrukce Hlavní se nebude provádět po celé délce, ale jen ve dvou úsecích. Od světelné křižovatky pod školou, do křižovatky ulice Boční I včetně. Druhá část od křižovatky Boční II včetně, až do nájezdu na Jižní spojku a 5.května. Z toho plyne, že inženýrské sítě mezi Bočními pod kostelem zůstanou staré. (Nevím zda neproběhla rekonstrukce této části již v minulosti, ale obávám se že ne.)

Teď začnu s fakty, které jsou v některých případech v rozporu s peticí. Chystaná rekonstrukce se nedotkne ani jednoho stromu na ulici Hlavní, protože chodníky od přechodů této komunikace povedou mezi nimy. Ve výkresech je zakresleno odstranění 2 stromů, které se nacházejí na ulici Boční I a II. Také je tam napsáno, že oba stromy je možno přesadit. V plánech se počítá s výsadbou 3 stromů (počítám s tím, že dva z nich budou ty přesazené).
Nově namalované přechody pro chodce v uličkách kolmých na Hlavní budou široké 3m. Tyto přechody nebudou zapuštěny do uliček, ale budou držet jednu linii s chodníky na ulici Hlavní. Přechody pro chodce vedené na křižovatce Hlavní a Boční I a II budou 4m a 3m široké. Tyto 4metrové přechody protínající Hlavní budou posunuty o několik metrů od křižovatky, to zaručí současně s osvětlením větší bezpečnost chodců. Zábradlí bude instalováno na těchto křižovatkách jen na středovém “zeleném” páse. Bude mít tvar písmene C. Toto velice krátké a účelové zábradlí určitě nerozdělí Spořilov na dvě části.
Zábradlí bude také osazeno na severní straně (spodní) středového pásu od ulice Severní II, až k Severní III. Předpokládám, že je to kvůli školákům. Poslední zábradlí bude instalováno opět na severní straně středového pásu od ulice Jižní XV do Jižní XIII. Zábradlí má směrovat chodce na nově zbudovaný přechod u autobusových zástávek Starý Spořilov. K tomuto účelu budou zastávky o pár metrů posunuty. Posunovat se bude i zastávka Lešanská ve směru od světelné křižovatky.
Vozovka bude mít v obou směrech šířku 5m. Autobus, dle výroku MHD, potřebuje pro průjezdnost 3m široký pruh. Na celé Hlavní bude zákaz stání, což znamená, že zastavit a naložit či vyložit náklad by neměl být pro většinu osobních automobilů problém. Holt budou muset obyvatelé ulice k zaparkovanému autu udělet stejný počet kroků, jak tomu dělají dnes.
Kromě zákazu stání bude snížena rychlost na 40km/h. Před přechody pod školou budou jízdní pruhy svedeny do jednoho. Obrubníky chodníků budou vyvýšeny o 15cm nad vozovku a v místech autobusových zastávek o 20cm. Chodníky, které jsou používány jako vjezdy do garáží občanů budou zpevněny, aby nedocházelo k jejich deformacím.

V těchto dnech se pouze čeká na stavební povolení. Nevím, zda petice na rozhodování něco změní. Obávám se, že díky jejímu obsahu, kde jsou některé až nesmyslné požadavky, bude zařazena na odpočinek do archivu.
Tímto jsem vyčerpal veškeré informace, které jsem zjistil, a které nám rekonstrukce přinese. Dle mého názoru nám rekonstrukce více dá, než vezme. A o žádný dálniční přivaděč se zde nejedná. Pokud tomuto článku někdo nevěří, může se jít sám přesvědčit na odbor dopravy. Jestli by byl zájem, pokusil bych se domluvit s panem Ing. Hartmanem o nafocení výkresů a vložením fotek na web. Rád vám odpovím na další dotazy a těším se na následující diskuzi, do které se, doufám, zapojí i členové petičního výboru.

Otevřené později přejmenované na: Zamlžené oči


Poznámka redakce: Autor si nepřeje zveřejnit své jméno, což redakce respektuje. Autor své rozhodnutí vysvětluje: "... Většina lidí si myslí, že rekonstrukce je něco, co Spořilovu uškodí. A protože o tom nemají žádné informace, nechci aby si mysleli, že jsem nějaký nepřítel Spořilova. "