Kurz Předškolák 2007

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 22. 01. 2007

Nabídka zákonným zástupcům budoucích prvňáčků

Jako každý rok, i ve školním roce 2006 - 2007 otevírá Základní škola Jižní IV. přípravný kurz PŘEDŠKOLÁK. Tento program je pro všechny děti, které mají zájem přijít, především pak pro ty, kterým byl z jakéhokoli důvodu povolen odklad školní docházky.


Na pravidelných týdenních setkáních se budeme snažit děti formou hry učit dovednostem, které by jim měly později pomoci lépe zvládnout učivo v první třídě, jednodušeji se zapojit do třídního kolektivu a beze studu a efektivněji komunikovat s dospělými i vrstevníky.

Kurz je složen z deseti hodinových lekcí:

· 1.lekce – hrubá motorika
· 2.lekce- jemná motorika
· 3.až 5. lekce - grafomotorika
· 6. až 7. lekce – zrakové vnímání a pravolevá orientace
· 8. lekce – sluchové vnímání
· 9.lekce – početní představy
· 10. lekce – myšlení a řeč

Druhý běh kurzu Předškolák zahájíme ve středu 7. února 2007 v 15. 00 hodin. Sejdeme se v hale u hlavního vchodu.
Informace na čísle 739 662 740 nebo na e-mailu: dcervinkova@zsjizni.cz Těšíme se na vás.
Denisa Červinková, školní speciální pedagožka

Nabídku dalších služeb pro předškoláky najdete na webových stránkách školy www.zsjizni.cz