Spořilovský zahradník informuje

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Služby, Vydáno dne: 20. 02. 2007

V sadech a parcích ve svěřené oblasti starého Spořilova a polikliniky každoročně v předjaří probíhají řezy dřevin. Také proběhlo vyhodnocení provozní bezpečnosti stromů v celé oblasti, letos o to zajímavější, že následovalo po velké zatěžkávací zkoušce a to orkánu z 19. ledna.
Výsledkem pak je návrh arboristických prací, čili ošetření stromů a dále pěstebních probírek, návrhy ke kácení dožívajících, či mrtvých stromů a letos také havarijní kácení, či bezpečnostní řez stromů potenciálně nebezpečných a často poškozených právě při větrné smršti v lednu.

Při následném místním šetření dne 9.2. za účasti zástupce OŽPRO naší městské části – Ing J. Maratové bylo v konkrétních případech rozhodnuto o pokácení vybraných dřevin. Ty jsou jako obvykle označeny oranžovým křížem na kmeni.
Zajímavým případem je nevratné poškození stříbrného smrku v horní části Roztylských sadů přímo pod Včelou. Ten byl větrem „povytažen“ ze země. Vlastně se jedná o nedokonaný vývrat. Na první pohled není na stromu téměř nic znát, ale následný odborný posudek objednaný MČ potvrdil, že strom již není perspektivní a musí být poražen. Ing. Jan Fischer - Zahradní služby