Sběr nebezpečného odpadu ze spořilovských domácností v roce 2007

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Služby, Zdroj: Spořilov a odpady v roce 2007, Vydáno dne: 06. 04. 2007

V roce 2007 opět proběhne sběr nebezpečného odpadu ze spořilovských domácností. Na každém stanovišti, jejichž seznam přinášíme v tomto příspěvku, se bude nebezpečný odpad (nebezpečné složky běžného komunálního odpadu) sbírat přibližně 20 minut. Využijte proto i vy možnosti, zbavit se nebezpečných věcí a zároveň možnosti ušetřit naše životní prostředí.

Trasa sběru nebezpečného odpadu v květnu až listopadu 2007 nemine ani Spořilov. Přinášíme Vám přehled, kde je možno 2.května 2007, 20.června 2007, 1.srpna 2007, 19.září 2007 a 31.října 2007 (vše středy) a 21.listopadu 2007 (středa) odložit do speciálního mobilního kontejneru nebezpečný odpad.

Ve středu 2.května 2007, 20.června 2007, 1.srpna 2007, 19.září 2007 a 31.října 2007

Roztylské náměstí (u č.o. 33) od 17:40 hod. do 18:00 hod.
Jižní náměstí od 18:10 hod. do 18:30 hod.
Hlavní (u restaurace U Řezníků) od 18:40 hod. do 19:00 hod.

Ve středu 21.listopadu 2007

Roztylské náměstí (u č.o. 33) od 8:00 hod. do 8:20 hod.

Obyvatelé Spořilova mohou v uvedených termínech obsluze svozových vozidel odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemii, mazací oleje, lepidla, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie a odmašťovací přípravky.