Budují nové vodovodní přípojky

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 06. 04. 2007

V těchto dnech budují pracovníci firmy Čermák a Hrachovec a.s. domovní části vodovodních přípojek domků v první části rekonstrukce Hlavní ulice na starém Spořilově. Laicky řečeno, používají přitom metodu bezvýkopové technologie, kdy vrtáním směrem z ulice za pomoci tlaku vody prorazí prostor, kterým je pak protaženo z nemovitosti směrem ven nové plastikové potrubí. Pro majitele domu má tato technologie výhodu v tom, že se nekope před domem, realizace probíhá odhadem dvě hodiny a problém s úklidem se minimalizuje pouze na louži ve sklepě.

Nové potrubí hlavního řadu je již napuštěno vodou, v současné době probíhají laboratorní zkoušky a jak jsem se dozvěděl od pracovníků firmy, konkrétní přepojování vodovodních přípojek této etapy (ze starého řadu na nový) bude probíhat během následujících čtrnácti dnů.