Občané Bělčické nesouhlasí s ubytovnou

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Napsali jiní, Vydáno dne: 12. 04. 2007

"Získali jsme informaci, že objekt čp.2879 v Bělčické ulici na Spořilově (býv.ZEMAN)má být novým majitelem přestavěn vč.nástavby na nějaký druh ubytovny s doprovodným zařízením a provozem," píše Spořilovským novinám Walter Sodomka.

" Zřejmě by se jednalo o rozhodnutí o změně stavby spojené se změnou užívání,kterým by se podstatně měnily jak nároky stavby na okolí, tak vlivy stavby na životní prostředí,dopravní obslužnost a na celou klidovou obytnou oblast jižní části sídliště Spořilov II. Vzhledem k tomu,že by mohlo s největší pravděpodobností dojít k přímému dotčení zájmů či jiných práv vlastníků sousedních staveb(obytných domů),domnívám se,že by bylo nutné, aby vlastníci sousedních staveb a pozemků byli účastníky stavebního řízení, vč. místního šetření," dodává.