Péče o nadané žáky v ZŠ Na Chodovci

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 08. 05. 2007

ZŠ Na Chodovci - nepoužívat V ZŠ Na Chodovci věnujeme značnou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům zdravotně znevýhodněným, ale i žákům mimořádně nadaným.
Péči o nadané žáky považujeme za znak dobré školy. Jak se o tyto žáky staráme, máme popsáno v našem ŠVP.
Nadaní žáci se účastňují vědomostních soutěží a olympiád, pohybově nadaní žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží - reprezentují školu. Žáci s uměleckým nadáním (Hv,Vv) dostávají příležitost prezentovat své dovednosti v hodinách, na školních akcích a na soutěžích organizovaných v těchto oborech.

Na konci března a v dubnu se sešlo několik akcí, kde žáci naší školy byli velmi úspěšní.
Páťáci se přihlásili do florbalového turnaje (pořádá PFbU)). Soutěž probíhala formou ligových turnajů za účasti 22 škol z celé Prahy. V této části naši ve své skupině s přehledem zvítězili. V další – finálové části už půjde do tuhého, ale věříme, že i zde uspějeme.
Žáci 6., 7. tříd se účastnili turnaje v minifotbale (Poprask). V obvodním kole nenašli přemožitele a postoupili do celopražského finále. Ani zde se neztratili a nakonec skončili na krásném 4. místě. Nestačili pouze na mladé fotbalisty ze specializovaných sportovních tříd.
Naši nejmenší, kteří rádi a dobře zpívají chodí do sboru NOTIČKY. Účastnili se přehlídky dětských sborů – Jarního petrklíče. Vystoupení se jim moc povedlo a získali čestné uznání.
Nejlepší matematici ze 6. tříd se účastnili obvodního kola Pythagoriády a Matematické olympiády. Pravda, na nejvyšší příčky nedosáhli, ale v konkurenci dětí z gymnázií a matematických tříd se rozhodně neztratili.
A to nejlepší nakonec. V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Pražská veverka (o.s.Ornita). Žáci monitorovali výskyt veverek v lokalitě Spořilov. Součástí projektu byly i soutěže – kategorie literární, přírodovědná, fotografická, filmová a výtvarná. A právě ve výtvarné kategorii nejlépe obstál náš žák z 8. třídy Vojta Šafařík. V celopražské soutěži převzal na slavnostním večeru v prostorách Národního muzea odměnu a diplom za 1. místo (foto). Práce ze školního projektu Pražská veverka je možné v současné době vidět v Obvodní knihovně na Spořilově.
S radostí dáváme našim žákům příležitost ukázat své dovednosti a zažít si tak úspěch a uznání. Děkujeme a gratulujeme!

Zaslala Mgr. Zuzana Švadlenová

Vojta Šafařík - vítěz Pražské veverky