TSK chce na Spořilově pokácet sto stromů

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 04. 06. 2007

Kácení letákNa schůzi ve škole se mnozí občané dozvěděli, že TSK hodlá vykácet přes sto stromů na starém Spořilově. Konkrétně si přečetli, že "VE STROMOŘADÍCH ULIC BOČNÍ I. a II.*) má padnout více než 100 stromů bez rozdílu věku a jejich stavu (*vyjma několika kusů mladých stromků)

Na letáku umístěném na jedné z nástěnek se doslova psalo:
"Žádost TSK již leží připravena ke schválení na Úřadě městské části Praha 4. Podle získaných informací neexistuje žádný projekt nebo plán obnovy stromořadí.

TSK - Technická správa komunikací, již dle svého názvu i praxe nemá dostatečný vnitřní zájem na zakládání, péči a ochraně zeleně. Byla to právě TSK, která v uplynulých letech trvala na solení ulic a prosadila solení na obou Bočních. To významně zapříčiňuje současné poškození stromů. Pokácení stromů bez náhrady není řešení.

TSK je i zadavatel projektu a hlavní investor opravy ulice Hlavní.

Jak se zachová majitel a správce zeleně na svém území? Ptejte se na MČ Praha 4. Žádejte odpověď. Žádejte nápravu.


Co je na tom pravdy, jsme se zeptali spořilovského zahradníka Jana Fischera (viz následující článek).