Připravuje se zásadní změna územního plánu, která ovlivní Spořilov

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 11. 06. 2007

V současné je době se na MHMP připravuje změna Územního plánu č. 1175 týkající se katastrálních území Praha 10, Praha 15, Praha 11, Záběhlice ; Hostivař ; Chodov. Jde o území tzv. "Trojmezí" na hranici uvedených katastrů mezi ulicemi Záběhlická-Práčská a Mírového hnutí - K Horkám. V zadání je návrh na celkové dořešení území s ohledem na posílení prvků zeleně, založení parkových ploch a ploch rekreace a sportu, odpovídající urbanizaci a vyřešení dopravní obslužnosti území. Celkem by mělo projít revizí územního plánu neuvěřitelných 2 678 630 m2. Pro Spořilov je toto území o to významnější, že jde o jediné území, kde není žádná zástavba ani silnice a Spořilov je jeho prostřednictvím (posledním zbytkem) zapojen do okolní krajiny.

V zájmovém území, které čeká změna územněplánované dokumentace je kromě Trojmezí také lokalita Hamerského rybníka a Hamrsportu. Více informací najdete na adrese
http://www.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_06_uphmp_zadani/zmeny_06_zadani.htm

(kliknutím na změnu č. 1175 si přečtete základní informace a prohlédnete plánky zájmového území a ortofotomapu).