1. třída ze ZŠ Na Chodovci v Černínském paláci

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: Mgr. Zuzana Švadlenová, ZŠ Na Chodovci, Vydáno dne: 15. 06. 2007

ZŠ Na Chodovci - nepoužívat Projekt s názvem Bude mít Země bílou čepici ? proběhl na Základní škole Na Chodovci škole v 1. pololetí. Žáci se seznámili s možnými důsledky globálního oteplování a mnozí si jistě uvědomili, jak člověk ovlivňuje přírodu. Nejvydařenější práce byly přihlášeny do národní soutěže, do kategorie literární a výtvarné. Výsledkem snažení žáků je 2. místo kolektivní práce prvňáčků. 7.června 2007 si osobně s paní učitelkou Báťkovou vyzvedli cenu v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničí. Prohlídka překrásných prostor, bohaté občerstvení a diplom s odměnami byly pro děti i paní učitelku velkým zážitkem.