Představujeme - zastupitelé MČ Praha 4 za Spořilov (2006 - 2010)

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Zdroj: praha4.cz, Vydáno dne: 27. 06. 2007

Stejně jako před třemi lety představujeme volené zástupce, kteří pravidelně zasedají na radnici v Praze 4 - Nuslích za volební obvod SPOŘILOV. Za náš volební obvod bylo zvoleno do zastupitelstva MČ Praha 4 celkem 5 zástupců ODS, 2 zástupci ČSSD a po jednom zástupci KSČM a SZ.
V zastupitelstvu mnozí z nich zastávají významné funkce v poradních orgánech. Kromě jejich podobenky, která je veřejně přístupná na www.praha4.cz uvádíme jejich stranickou příslušnost, členství v komisích a výborech zastupitelstva a kontaktní e-mail. Zveřejnění těchto informací považujeme za důležitý krok pro vzájemnou komunikaci mezi zastupiteli a občany, zvláště v dnešní době, kdy se diskutuje o budoucnosti Spořilova.

StaňkováIvana Staňková (ODS)
členka Zastupitelstva městské části Praha 4, členka Rady městské části Praha 4, zástupce starosty, členka Komise sociální a zdravotní, Úkoly v oblasti - oblast sociálních věcí, oblast národnostních menšin.
E-mail: ivana.stankova@praha4.cz


SchneiderJan Schneider (ODS)
člen Zastupitelstva městské části Praha 4, pověřený vedením Zdravotnického zařízení Podolí, člen Finančního výboru zastupitelstva, člen Komise pro elektronický úřad, člen Komise pro zlepšení dopravy v klidu, člen Komise výstavby a dopravy.
E-mail: janschneider@centrum.cz


TomanecVladimír Tomanec (ODS)
člen Zastupitelstva městské části Praha 4, člen Rady městské části Praha 4, člen Kontrolního výboru zastupitelstva, předseda Komise pro zlepšení školního stravování, člen Komise pro zlepšení dopravy v klidu, člen Komise pro energetické úspory, člen Komise pro dokončení privatizace, člen Komise pro bezpečnost dopravy a dopravy v klidu. Zaměření na podnikatelské aktivity.
E-mail: tomanecv@volny.cz


KabíčkováJana Kabíčková (ODS)
členka Zastupitelstva městské části Praha 4, členka Komise pro elektronický úřad, členka Komise pro prevenci kriminality.
E-mail: jana.kabickova@autocont.czMenzelováIng. Blanka Menzelová (ODS)
členka Zastupitelstva městské části Praha 4, členka Kontrolního výboru zastupitelstva, členka Komise pro zlepšení školního stravování, členka Komise grantové.
E-mail: blankamenzelova@volny.cz


VedralIng. Vladimír Vedral (SZ)
člen Zastupitelstva městské části Praha 4, člen Finančního výboru zastupitelstva, člen Komise pro elektronický úřad, člen Komise bytové politiky, člen Komise pro dokončení privatizace.
E-mail: vladimir.vedral@zeleni.cz


SkoupilKarel Skoupil (KSČM)
člen Zastupitelstva městské části Praha 4, člen Kontrolního výboru zastupitelstva, předseda Komise pro řešení pohledávek, člen Komise pro zlepšení dopravy v klidu, člen Komise výstavby a dopravy, člen Komise pro energetické úspory.
E-mail: kasko@cbox.cz


KuchařPetr Kuchař (ČSSD)
uvolněný člen Zastupitelstva městské části Praha 4, předseda Komise školské, člen Komise životního prostředí.
E-mail: petr.kuchar@praha4.cz
PtáčníkKarel Ptáčník (ČSSD)
člen Zastupitelstva městské části Praha 4, člen Finančního výboru zastupitelstva, předseda Komise bytové politiky, člen Komise pro zlepšení školního stravování, člen Komise pro dokončení privatizace.
E-mail: trend_praha@volny.cz