Závěr školního roku na Jižní

Autor: Daniel Kaiser <Kaiser.Daniel(at)zsjizni.cz>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 11. 07. 2007

Svátek sousedů - ZŠ Jižní 2007 Červen je na všech školách hektický měsíc. Nejinak je tomu i na Jižní. Kromě akcí tradičních se letos konalo i několik zbrusu nových.

Svátek sousedů 2007 - ZŠ Jižní 9.AMěli jsme za sebou i organizačně velmi náročnou Zahradní slavnost. Konala se 24.5. a byla spojená se Svátkem sousedů. Ačkoli bylo šílené vedro, sešlo se opravdu hodně lidí – Spořilováci, bývalí žáci, zástupci obce i sponzorů. Na velkém jevišti (tak velké u naší školy ještě nikdy nestálo) zněla hudba amatérů i profíků, tančilo se, vystoupili žáci školy. Divadlo se hrálo v amfiteátru. Přijeli i hosté, např. z DD v Svátek sousedů 2007 - ZŠ Jižní 9.BSázavě. Mrňousům udělal radost skákací hrad i jízda na malých motorkách. Celou akci uváděl Filip Leibl a jako organizátoři se osvědčili žáci z 8.A. Vyvrcholením bylo předtančení deváťáků, které bylo prostě báječné.
Svátek sousedů - ZŠ Jižní 2007 Po dvě červnová pondělí se konala finále celoškolní hry Pyramida úspěchů. Celý rok třídy shromažďovaly svoje činy a nadešel čas finále – tedy vyhlášení „činů roku“. Soutěžilo se ve třech kategoriích – sportovní čin, čin pro…, volná kategorie. Každá třída měla na prezentaci 3 minuty. Po tu dobu měla co nejvíce zaujmout porotu a přesvědčit ji, že právě ten jejich čin je hoden ocenění. Porota (ve složení p.ředitel Kaiser, paní učitelky Brezinová a Kaudersová) měla velmi těžkou práci, ale nakonec vybrala právě ty nej… činy. Výsledky si můžete přečíst na webových stránkách školy.
Nesmíme také zapomenout na budoucí prvňáky. Pro ně se v červnu konalo Odpoledne za školou, již tradiční akce. Děti a jejich rodiče se sešli a zasoutěžili si, vyzkoušeli svoji šikovnost i postřeh. Po celé zahradě byla rozmístěna stanoviště s různými úkoly, k dispozici bylo i občerstvení. Děti měly možnost seznámit se s budoucími spolužáky i novými učitelkami. Počasí přálo, takže odpoledne to bylo příjemně strávené.
Obhajoby závěrečných prací ZŠ Jižní 2007Další velkou akcí byla obhajoba závěrečných prací deváťáků. Několik porot vyslechlo a publikum z řad osmáků ocenilo prezentace prací na rozličná témata - od divadelních výstupů, přes práce z oblasti zeměpisu či zdravovědy, až po úpravu webových stránek školy. Poroty vynesly své verdikty a žáci dostali spolu s vysvědčením i certifikát o vypracování a obhajobě práce.
Olympijský den ZŠ Jižní 2007V posledních školních dnech se uskutečnila obvyklá sportovní klání v atletických i netradičních disciplínách se závěrečnou štafetou žáků devátých ročníků proti učitelské štafetě. Tedy tzv. Olympijský den - akce mezi žáky dosti oblíbená a každoročně se opakující.
A pak už jen vysvědčení, poslední zvonění pro deváťáky, které ze školy vyprovodili naši prvňáčci, no a hurá na prázdniny. Loučí se Deváťáci ZŠ Jižní:  školní rok 2006-2007