Spořilovský zahradník informuje

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 30. 07. 2007

Aktualizováno.V minulých dnech jsme v topolové aleji Boční II. pokáceli 5 mrtvých topolů nebo jejich částí. Kácení bylo plánováno již na přelomu května a června. Mezitím, však v obou Bočních odumřelo několik dalších stromů, ty budeme sčítat na konci srpna a objedná-li úřad jejich likvidaci - kácet je budeme na konci vegetační sezóny. Zatím jde pouze o běžnou pěstební péči a opatření. Nové výsadby zatím plánovány nejsou, musí se zpracovat inženýrské sítě, zohlednit stavební úpravy alejových pásů, rozhodnout o formě obnovy alejí a následně zpracovat osazovací plány.

Velkým problémem zůstává solení vozovek - zejména na ul. Boční II., kde za dnešním špatným stavem stojí právě sůl. Za současné praxe zimní údržby s přesolováním až přímo pod stromy je naděje na vypěstování nových alejí mizivá. Předpokladem obnovy stromořadí je tedy také změna solné praxe při zimní údržbě vozovek.