Jak vypadalo odhalení sochy „Bojovníka od Zborova“?

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Vzpomínky, Vydáno dne: 20. 08. 2007

Legionář od Zborova Sestra Alena Šerksová, členka Věrné gardy Sokola Spořilov, která nedávno oslavila v plné duševní svěžesti svoje 84. narozeniny, vzpomíná na den odhalení sochy „Bojovníka od Zborova“ 29. červen 1937 na počest dvacátého výročí slavné bitvy u Zborova takto:
„Pamatuji se na ten den dobře. Od rána lilo jak z konve. To mně bylo čtrnáct let. Na sraz nás dorostenek jsem přišla ve slavnostním kroji. Musela jsem si vzít do průvodu pláštěnku – černou pelerýnu proti dešti. Sraz byl u sokolovny, kde jsme se řadili. Nás Sokolů v krojích bylo asi čtyřicet, ostatní přišli v občanském šatě. V čele průvodu pochodovala hudba, za ní kráčeli čestní hosté, členové delegací, vojáci československé armády, krojovaní legionáři a Sokolové. Bylo nás tehdy v průvodu velké množství, neboť s námi šli i četní spořilovští občané s dětmi. Za velké účasti spořilovské veřejnosti jsme od sokolovny došli pochodovým krokem na Roztylské náměstí. Na místech vyhražených pro čestné hosty stáli v přední řadě členové delegace Československé armády, Československé obce legionářské a Sokola. Socha legionáře byla ještě zahalená do bílého hávu. Po obou stranách pomníku stáli nehybně čestnou stráž spořilovští legionáři a Sokolové. Slavnostní akt odhalení sochy „Bojovníka od Zborova“ mohl začít…“

Dne 5.srpna 2007 rozmlouval Vladimír Prchlík

Roztylské náměstí