Pozvánka na seminář dne 4.12.2007 od 16.hodin - Uzemní plán hl.m. Prahy

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Zdroj: Ing. Jan Chvátal, Eko centrum Toulcův dvůr, Vydáno dne: 28. 11. 2007

Společnost pro trvale udržitelný život si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář pořádaný ve spolupráci se Zeleným kruhem, který se bude konat v úterý 4.prosince 2007 od 16:00 hod., na adrese Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost číslo 319.

...čtěte dále...

Panelová diskuse bude zaměřena zejména na:

- proceduru přípravy nového územního plánu Prahy, aktuální stav příprav,

- aktuální otázky a problémy rozvoje hlavního města Prahy, které by měly být v novém územní plánu zohledněny,

- možnosti zapojení veřejnosti do procesu přípravy územního plánu – zkušenosti s přípravou územního plánu Brna.

**Panelisté:**

- Ing. arch. Szentesiová, Útvar rozvoje hl. m. Prahy

- prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta architektury ČVUT Praha

- Mgr. Hana Chalupská, Veronica

- Ing. Zuzana Drhová, PhD., Zelený kruh

Moderátorka: PhDr. Kateřina Ptáčková, Zelený kruh

Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo svým usnesením z 31. května 2007 o pořízení nového územního plánu. Jeho zpracovatelem je Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Z harmonogramu přípravy vyplývá, že nový územní plán by měl být hotov do konce roku 2010. Zároveň s přípravou územního plánu probíhá také příprava tzv. zásad územního rozvoje, které by měly být vydány na konci roku 2008.

Územní plánování je jedním z nejdůležitějších procesů, ve kterém se rozhoduje o budoucí podobě území. Již během něho se začíná rozhodovat o tom, kde budou v budoucnu stát domy, kde parky, kde se bude moci stavět, kde naopak zůstanou nezastavěné plochy, kudy povedou nové silnice. Občané, kteří se v dané lokalitě pohybují, mají samozřejmě právo se procesů územního plánování účastnit.

VSTUP VOLNÝ