Vyprodaná Mikulášská v Sokole

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 10. 12. 2007

Tentokrát v nezvyklém termínu a s velkým předstihem – v sobotu dne 1. prosince odpoledne se ve spořilovské sokolovně konala tradiční Dětská mikulášská besídka. Zájem byl obrovský, a tak mnohé příchozí překvapil u vchodu nápis „MIKULÁŠSKÁ – VYPRODÁNO“! Bylo nám to velmi líto, avšak pořadatelé museli předpokládat velký nápor dětí a rodičů, a proto rozumně omezili počet lístků podle velikosti sálu. Včas proto vyzývali rodiče, aby si vstupenky zajistili v předprodeji. I nějaká ta slzička se objevila v očích toužících dětí, avšak zájem tentokrát překonal očekávání.

Na Mikulášské se sešlo celkem 120 dětí za doprovodu 100 rodičů a sokolovna žila očekáváním bohatého programu. Děti si ještě před mikulášskou nadílkou zacvičily, zatančily, zazpívaly národní písně i vánoční koledy, soutěžily v kreslení, házení na terč a mj. shlédly i vzornou ukázku nového cvičení žákyň pod vedením sestry náčelnice Jany Pechmanové „Bosa nova“, se kterou se chystají vystoupit za spořilovský Sokol na chystaném župním sletu Sokolské župy Ještědské v Liberci v červnu příštího roku. Bohaté občerstvení obstaraly tradičně naše milé sestry vlastními i nakoupenými výrobky. Milý dárek – chutné koláčky Sokolu věnoval pan Jaroslav Stolín, vedoucí Pekařství na Chodovci. Díky za jeho sponzorský dar!
S napětím a očekáváním dorazila na závěr do sokolovny dětmi dlouho a toužebně očekávaná nebeská skupina ve složení svatý Mikuláš s berlou, andělé s koši dárků a živí čerti a čertice. Všechny hodné děti byly štědře obdarovány a ty naše, sokolské, snad ani zlobit neumějí…