Blahopřeji Praze 10 k tak rozumným a empatickým zastupitelům i úředníkům

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Napsali jiní, Vydáno dne: 04. 02. 2008

Posílám Vám velmi zajímavou a inspirativní informaci z webu MČ P10. Je to návrh řešení problému tranzitní dopravy na Bohdalci, přímo na rozhraní (z Rozcestí) s MČ P4. Z textu návrhu je zřejmé, jak to vypadá, když radnice naslouchá svým občanům. Posílám tento mail zároveň do Táborské, aby se poučili u svých kolegů. Řešení je velmi vstřícné k rezidentům a nevypadá jako záložní plán ŘSD pro D1. Tím samozřejmě narážím na kauzu ulice Hlavní na Spořilově.
Blahopřeji MČ P10 k tak rozumným a empatickým zastupitelům i úředníkům. Zároveň je mi však líto, že tomu tak zatím není na "Čtyřce".
Budu rád, když informaci zveřejníte, aby i moji sousedé viděli "že to jde".
Zdraví Váš čtenář J. HájekNávrh změny dopravního režimu v oblasti Bohdalce

Odbor dopravy a energetiky nechal na základě požadavků občanů za účelem zlepšení stávajícího stavu zpracovat návrh změny dopravního režimu v oblasti Bohdalce (viz situace).

Za současného stavu při standardní šířce komunikací cca 5 m a obousměrném provozu je jakékoli stání v těchto ulicích v rozporu s pravidly provozu (musí zůstat volný jízdní pruh o šířce 3 m pro každý směr jízdy). Ve snaze zachovat co nejširší průjezdný profil dochází ze strany řidičů k nepovolenému částečnému stání na chodníku a k vjíždění na chodník při vyhýbání protijedoucích vozidel v prostoru zúženém řadou takto nelegálně parkujících vozidel. To má za následek jak ohrožení chodců, tak poškozování chodníků, jejichž stav je pak ze strany občanů často kritizován.

Dalším problémem je zvýšený průjezd vozidel oblastí Bohdalce od ulice Moskevské – ulicí Na křivce, Modletínská a Popovická do ulice U plynárny, fungující jako zkratka v případě kolony v ulici Bohdalecké před křižovatkou s ulicemi U plynárny a Záběhlická (tedy každý pracovní den v dopravní špičce). Problémová se z pohledu zdejších občanů jeví i rychlost projíždějících vozidel.

Realizací navržené úpravy v I. pololetí roku 2008 dojde k následujícím přínosným změnám:

zavedením jednosměrného provozu s třímetrovým jízdním a dvoumetrovým jednostranným parkovacím pruhem (je navržen na straně s menším počtem vjezdů, případně respektuje stávající stav) k legalizaci stání a zajištění dostatečného prostoru pro průjezd i rozměrnějších vozidel (např. odvoz komunálního odpadu)
systémem jednosměrností ke znepříjemnění a prodloužení průjezdu vozidel, využití zkratky již nebude výhodné, zároveň však bude zachována možnost místním řidičům opustit oblast potřebným směrem
úpravě rozlehlé plochy a vyznačení parkování v křižovatce Na Křivce x Osnická
zavedení Zóny 30 do celé oblasti Bohdalce

Připomínky k návrhu je možno do 15. března 2008 zasílat na e-mailovou adresu evab@praha10.cz nebo jitkac@praha10.cz, po daném termínu budou ve spolupráci se zástupcem Policie ČR – Správy hl.m. Prahy-dopravního inspektorátu připomínky vyhodnoceny a případně dojde k úpravám ještě před fyzickou realizací opatření.