Za panem prezidentem v Lánech

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 08. 03. 2008

Úryvek z projevu sestry Blaženy Sejkové, Věrná garda Sokola Staré Město při vzpomínkové slavnosti narozenin prezidenta Masaryka na lánském hřbitůvku

„Milé sestry a bratří, vážení přátelé, dostalo se mi velké cti promluvit u hrobu člověka, který mi byl celý život vzácným a milovaným vzorem. Bylo to nejen zásluhou Masarykovy osobnosti a jeho charakteru, ale myslím, že většina z nás zde přítomných má podobné vzpomínky a pocity. Naši rodiče a naši učitelé nás vychovávali v zasloužené úctě k prvnímu prezidentu naší republiky. Od dětství jsme ctili jeho pravdomluvnost, čestnost, skromnost byl naším největším vzorem. Kéž by současná společnost takové vlastnosti kladla na nejvyšší stupeň hodnot a vedla k tomu i naši mládež ! Pane prezidente, dal jste našemu národu nejcennější hodnoty. Děkujeme – nezapomínáme.
Po položení kytice květů Sokola zazněly Masarykovy oblíbené písně „Ach, synku, synku“ a „Teče voda, teče“. Na závěr pietního aktu jsme zapěli českou a slovenskou národní hymnu."