HOLD NAŠIM HRDINŮM, bojovníkům a obhájcům svobody a demokracie!

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 01. 05. 2008

Veřejná sbírka - Pomník hrdinům od Zborova Vážení přátelé, dámy a pánové, sestry a bratři!

V jubilejním roce 90. výročí založení Československé republiky jako samostatného, svobodného a demokratického státu Čechů a Slováků se obracíme na českou veřejnost i na všechny občany s výzvou k přispění darem na obnovu památníku dvou odbojů na Roztylském náměstí v Praze 4 – Spořilově.


Spořilovská kronika T.J. SOKOL Praha – Spořilov, Roztyly svědčí o této události tímto historickým zápisem: „Zborovským hrdinům byl v horní části náměstí odhalen dne 29.7.1937 velice krásný pomník. Tento pomník byl solí v očích vandalským germánům a nařídili jej odstranit. Socha byla z podstavce dne 26. června 1940 snesena a podstavec zbourán. Dne 27.6.1940 ve 3 hodiny 15 minut byl pomník nákladním autem Stavebního úřadu hl.města Prahy odvezen dle doslechu na Zbraslav.“
Autorem spořilovského pomníku byl ruský legionář kpt. Karel Babka, akademický sochař, architektonickou úpravu navrhl arch. Režný ze Spořilova. Pomník vážící téměř osm metráků byl odlit z jednoho kusu bronzu v umělecké slévárně v Blansku.
Památný nápis na pomníku zněl: „Hrdinům od Zborova Čechoslovákům a Rusům na paměť 20. výročí slavné bitvy“.

Obnovu pomníku legionářům na Spořilově pokládáme za akt připomenutí těch nejlepších národních, vlasteneckých tradic českého národa. K myšlence na obnovu pomníku Hrdinům od Zborova se svorně hlásí Tělocvičná jednota SOKOL Praha – Spořilov, Roztyly, Česká obec sokolská (ČOS), Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET), Český svaz bojovníků za svobodu, Masarykovo demokratické hnutí a další organizace. Obnova se uskuteční díky úsilí starosty Městské části Praha 4 Ing. Pavla Horálka a Úřadu městské části Praha 4 o obnovu této cenné historické a kulturní památky na Spořilově. Současně se obnoví pietní místo, kde byli pochováni čtyři padlí spořilovští bojovníci z Pražského povstání v květnu 1945.
Věříme, že obnovou tohoto památníku – legionářům bojovníkům památné bitvy u Zborova a padlým v Pražském květnovém povstání uctíme památku obětí dvou odbojů a vzpomeneme všech hrdinů bojů za svobodu , samostatnost a demokracii našeho státu.
Připomeňme sobě i budoucím generacím, našim dětem a vnukům světlou památku synů a dcer našeho národa a význam tohoto období našich dějin pro naši současnost i světlou budoucnost!

Příspěvky zasílejte na sbírkový účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Praha 6, Čs. armády 35/820, č.ú.208934451/0300.

Svým příspěvkem na obnovu památníku dvou odbojů na Spořilově vyjádřeme, každý podle svých možností, projev národní hrdosti a úcty k naší pohnuté, slavné minulosti!
O průběhu veřejné sbírky vás budeme informovat prostřednictvím novin a časopisů, které poskytly podporu jako mediální partneři sbírky: SPOŘILOVSKÉ NOVINY, KALEIDOSKOP, SOKOL, TUČŇÁK, NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ.

Vzdejme hold padlým hrdinům, bojovníkům a obhájcům svobody a demokracie, a poděkování všem, kteří obětovali svoje životy za vlast!

Za Asociaci nositelů legionářských tradic (ANLET) Ing. Jaroslav Houška, prezident
Za výbor T.J. SOKOL Praha - Spořilov, Roztyly Ing. Vladimír Prchlík, vzdělavatel T.J.