Dotčené městské části a Trojmezí

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 28. 05. 2008

Problematice Trojmezí se v minulých týdnech věnovaly dotčené městské části, které vypracovaly na základě výzvy radního Langmajera připomínky k novému územnímu plánu. V nich je samozřejmě zpracována i lokalita trojmezí. Posuďte, co jednotlivé městské části hodlají prosazovat.

Praha 10 si představuje Trojmezí takto:
- tramvajové spojení přes Botič k Intersparu, přes sad v blízkosti Toulcova dvora
- silnice na horní hraně sadu spojující Košík a Klapálkovu ulici
- nová bytová výstavba na poli u Jižního města, na poli pod kulatým chodovcem i v části sadu, na východ od ulice u Záběhlického zámku
- nová výstavba vybavení pro rekreaci u Záběhlického zámku

Praha 11
- tramvajové spojení přes Botič k Intersparu, přes sad v blízkosti Toulcova dvora
- nová bytová výstavba na poli u Jižního města

Praha 15
- tramvajové spojení přes Botič k Intersparu, okolo Toulcova dvora (zatím nejblíže Toulcovu dvoru ze všech návrhů, znamenalo by likvidaci Toulcova dvora a nejcennějších ploch v této části údolí Botiče)
- silnice přes Botič spojující Trojmezí a Švehlovu (o trase platí výše uvedené)
- nová bytová výstavba ve většině sadu pod Košíkem
- nové obchodní centrum těsně u Botiče za Intersparem, za stávajícím hřištěm