ZŠ Na Chodovci – získali jsme grant!

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: Mgr. Zuzana Švadlenová, Vydáno dne: 11. 06. 2008

ZŠ Na Chodovci - nepoužívat „Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008“ – to je název rozvojového programu, který vyhlásilo 30. ledna 2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Dali jsme hlavy dohromady a vymysleli projekt s názvem Ze školních lavic do přírody (přírodní učebna). Náš projekt vyhověl všem kriteriím a mezi velkým množstvím žadatelů jsme uspěli. Získali jsme celou požadovanou částku - 96 071,- Kč.
Projekt chce umožnit žákům výuku v netradičním prostředí, využívat metody a formy práce, které lze ve třídě použít jen obtížně nebo vůbec. Chce využít možnosti, které skýtá areál školy. Projekt Ze školních lavic do přírody má podpořit vnímání dětí přírody, umožnit vyzkoušet si praktické činnosti (pozorování přírody, pěstitelské činnosti, péče o životní prostředí, …) Projekt si klade za cíl umožnit žákům více používat dosud málo využívané prostory školního dvora. Neupravený prostor chce projekt změnit v přírodní učebnu s návazností na činnost ve sklenících a v učebně pěstitelských prací. Navrhovaný prostor je plotem a zelení oddělen od veřejných prostor. Nedoléhá sem ruch z ulice, v jarních a letních měsících je zde velmi příjemný chládek. Součástí přírodní učebny bude vzorový kompost.
Projekt Ze školních lavic do přírody umožní realizaci dalších připravovaných projektů, např. Hřbitov odpadků, Školní naučná stezka. Bude zde moci probíhat výuka i dalších předmětů – ekologický seminář, Př, prvouka, Čj - literatura, Rv, Ov, …
V rámci pracovních činností a volitelného předmětu ekologický seminář se na terénních úpravách, výsadbě keřů a obnově trávníku budou na projektu podílet i žáci 2. stupně.
Učebnu budou využívat všichni žáci školy a jejich učitelé, v odpoledních hodinách školní družina. Možnost využít nové prostory chceme nabídnout i rodinnému klubu Rybička, který bude od května 2008 pracovat v prostorách školy. Ve venkovní učebně chceme pořádat i setkání rodičů s žáky a učiteli.
Přírodní učebna rozšíří možnosti při plnění školního plánu EVVO. Myslíme, že realizace projektu velmi zatraktivní a zefektivní EVVO na naší škole.Učebnu chceme představit v září školního roku 2008/2009.