Další záměr v Trojmezí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 21. 06. 2008

Náhodou jsem na stránce http://www.afarch.cz/cs/projekty/souteze-studie/obytny-soubor-hostivar-trojmezi narazil na vizualizaci dalšího záměru v Trojmezí. Nejspíše se jedná o záměr společnosti ORCO-ALFA na zástavbu sadu pod sídlištěm Košík, který již dříve pronikl na veřejnost.

V současné době na těchto pozemcích není možné stavět - v územním plánu je to označeno jako sad, navíc uvnitř přírodního parku Hostivař - Záběhlice. Bez změny územního plánu nebude zástavba možná. Tyto dokumenty, stejně tak jako před nedávnem zveřejněné návrhy městských částí k novému územnímu plánu ukazují, jak velký je tlak na zastavění títo přírodně a rekraeačně cenné lokality.
Proti těmto snahám se snažíme bojovat jednání na všech možných místech tak, abychom klíčové lidi přesvědčili o nutnosti zachovat přírodní plochy v údolí Botiče.

Ing. Jan Chvátal
předseda ZČ HB Botič