Sbírka na obnovu památníku odbojů pokračuje

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 14. 08. 2008

Zborov Bližší informace najdete na adrese http://sbirka.anlet.cz/Příspěvky můžete zasílat na sbírkový účet vedený u ČSOB, a. s. Čs. armády 35/820, Praha 6

č. ú. 208934451/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 0893 4451
Veřejná sbírka je povolena Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. S-MHMP/200617/2006