Socha „Zborováka“ z r. 1937 je na letáku ilustrační a vyjadřuje kontinuitu s minulostí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 17. 11. 2008

ZborovVyhlášená veřejná sbírka je určena – tak jak je přesně uvedeno na letáku i na jejich webových stránkách a na povolení, vydaném Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. S-MHMP/200617/2006, k tomuto účelu: získání prostředků na obnovu pomníku odbojů v Praze 4-Spořilově.
Socha „Zborováka“ z r. 1937 je na tomto letáku ilustrační a vyjadřuje kontinuitu s minulostí, jakož i myšlenku, že nový pomník bude zasvěcen odbojům, a že tato socha byla součástí historie Spořilova v době, kdy ještě neexistoval II. a III. odboj. Souhlasíme s tím, aby byla zachována, obnovena a podpořena celistvost a jednota sadové kompozice a pietního místa a vždy jsme s tím souhlasili. Očekávali bychom spíše konstruktivní jednání a spojení sil, které by vedly k realizaci daného projektu – obnovu pomníku.

Obnova pomníku (třech odbojů), která byla již doporučena Radou MČ Prahy 4 svým usnesením č. 36 ze dne 14. 11. 2007 se velmi netaktně zaměňuje se soukromou komerční aktivitou „zahradníka Spořilova“ nad rekonstrukcí zeleně celého náměstí, předáváním smyšlených informací a lobbyisticky ovlivňováním veřejnosti pro svůj komerční zájem. Další konané veřejné shromáždění s několika jedinci nikdy nebude dostatečný podíl názoru skutečné veřejnosti a historických odborníků.
Věříme, že dochází pouze k nedorozumění a že společným cílem všech spolupracujících sdružení, organizací a státních orgánů je realizovat projekt, jehož výsledkem bude důstojná úprava dosud zanedbaného pietního místa obětí Pražského povstání, které bude připomínat budoucím generacím hrdinství a památku obětí legionářů za 1. světové války, či na bojištích 2. světové války nebo obětí domácího odboje.

S pozdravem

pplk. Ing. Jaroslav Houška
prezident Asociace nositelů legionářských tradice (ANLET)

(Uvedený dopis je reakcí na zveřejněné poslední stanovisko Ing. Jana Fischera ve Spořilovských novinách a byl na redakční mail zaslán 16. listopadu 2008 - poznámka redakce)