Bránili Transsibiřskou magistrálu

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 15. 12. 2008

Pozvánka na představení nového filmu - historického dokumentu o poslání československých legionářů na Rusi v Městské knihovně mne mile potěšila. Tato neobyčejná kulturní událost následovala krátce po projednání obnovy Památníku dvou odbojů na Roztylském náměstí na Spořilově.

Již z úvodních českých titulků a rázné pochodové hudby v podání amerického vojenského orchestru vyplynulo, že film natočili dva zapálení Američané : iniciátor projektu Bruce Bedinger a John Iltis – profesí filmař s českými předky. Oba hlavní tvůrci projektu žijí dodnes v Chicagu, kdysi druhém největším českém městě po Praze. Tamtéž působil Charles Crane, významná osobnost americké politiky a známý ekonom. Byl to právě on, kdo podporoval během 1. světové války Masarykovy snahy o samostatný stát a doporučil jej pro osobní setkání prezidentu Woodrowi Wilsonovi, jehož souhlas byl pro vznik samostatné republiky stěžejní. Zapomíná se, že velice důležitou hybnou silou v dějinách nového Československa bylo uznání Československých legií, vojsk utvořených z řad našich krajanů – dobrovolníků, kteří jako váleční zajatci a přeběhlíci českého a slovenského původu nehodlali dále bojovat a umírat daleko od svého domova za nenáviděnou Rakousko-Uherskou monarchii. Napínavý děj fimu se odehrává především na území Ruska, kde naši legionáři vytvořili postupně vojenský sbor dobrovolníků čítající postupně až 70 000 mužů a žen.
Autoři pátrali trpělivě po ztracených historických dokumentech té doby a objevili v zachovaných spisech vzácné památky, potřebné pro zpracování věrného příběhu o vzniku samostatného Československa, který se odehrával z velké části na americké půdě a v Rusku. Po dlouhých deset let pečlivě sháněli základní dokumenty a důkazy o těch nejpodrobnějších událostech ve filmových archivech a ve vojenských historických ústavech, zejména u nás, ve Spojených státech amerických i ve světě. Při pátrání po původních pramenech v rodinách československých legionářů přispěli ve velké míře naši čeští a slovenští krajané. V několika vlnách po generacích opouštěli svoji starou vlast, ať již zpočátku z důvodů rakousko-uherského pronásledování v letech prvního odboje nebo později německého = nacistického ohrožení za druhého odboje nebo nakonec sovětského = komunistického útlaku za třetího odboje.
Autoři filmu ve výsledku shromáždili dokumenty vysoké historické a badatelské ceny. Vytvořili tak nové, zcela objevné dílo o počátcích vzniku, cílech, o základech a obrovském rozsahu působení československého vojska na Rusi. Tím věrně zachytili na filmovém plátně nejúžasnější příběh o slavných československých legiích, který jste ještě neslyšeli…
Film podpořily a pomáhají rozšiřovat různé české organizace i známé osobnosti, jako např. bývalá ministryně zahraničí - státní tajemnice pro zahraničí Madeleine Albrightová – Korbelová ve Spojených státech amerických. Film vznikl s využitím archivních materiálů Vojenského historického ústavu v Praze i rodinných archivů Čechů a Slováků žijících v doma i v USA.
Po krátkém úvodním slovu pořadatelů se před očima napjatých diváků rozehrála pestrá, napínavá a místy velmi dojemná symfonie o dobrovolném hrdinství, odvaze, obětavosti a skutečném vlastenectví našich legionářů ve světě. Vypjaté scény bojových příběhů podkreslila vážná dramatická hudba českých národních hudebních velikánů : Bedřicha Smetany – úryvky ze symfonické básně Má vlast a Antonína Dvořáka - Symfonie z nového světa. Přehlídkové scény vítězných legionářů doprovázejí radostné sokolské pochody zahrané říznou dechovkou. Filmové záběry nabízejí dramatické scény bojů legionářů, ukázky vojenské techniky a hrozné prostředí za třeskutých sibiřských mrazů, v němž se bojující jednotky nalézaly. Ve filmu promlouvají historici z amerických univerzit a je doplněn mapami, které znázprňují pohyby armád a Československé legie. Film osvětluje velice složitou vojenskou a politickou situaci československých legionářů v letech 1917 až 1920, kdy se podíleli na porážce Rakousko-Uherska (zvítězili ve slavné bitvě u Zborova 2.července 1917), avšak poté, co jim byl znemožněn návrat na západ směrem do vlasti, podíleli se výrazně na udržení pořádku v rozsáhlé oblasti Trans-sibiřské magistrály, po níž se legionáři složitě přesouvali a probíjeli za krvavých ztrát na východ do Vladivostoku. Tam se dostávali do tvrdých střetů, jak s Bělogvardějci, tak i s jednotkami bolševiků po vypuknutí revoluce. Dokument připomíná též vítěznou námořní bitvu na Bajkalském jezeře nebo historické použití ukořistěného obrněného vlaku, který legionáři pojmenovali jménem ORLÍK. Ten výrazně přispěl ke zvýšení respektu nepřátelských jednotek před legiemi a umožnil tak konečný návrat legionářů domů z přístavu Vladivostok – vodní cestou – tzv. anabází legií po světových mořích téměř kolem celého světa.

Film po čtyřicetipěti minutách dozněl dojemně jako symfonie díků a úcty k našim hrdinům a padlým bratrům v boji za svobodu a demokracii – za svobodnou Československou republiku.
Tvůrci tohoto významného filmu usilují o jeho promítání při různých příležitostech pro širokou veřejnost, zejména ve školách, neboť připomíná důležitou část společné historie Čechů a Slováků, v níž oba národy prokázaly celým tehdejším světem oceněnou odvahu a statečnost. V souvislosti s promítáním pro veřejnost v prvé řadě usilují autoři filmu o pořízení jeho dabingu do českého jazyka.
Díky skupině nadšenců, kteří tak potvrdili věrné přátelství amerických a československých vojenských historiků, v zájmu objevení významné části společných československo-amerických dějin a pro zachování historické paměti našeho národa!
Buďme jim vděčni za tento počin !