2009 - nezapomínáme v lednu a v únoru

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 19. 01. 2009• Karel Václav Rais (4. 1. 1859 - 8.7. 1926) - spisovatel, který náleží v české próze k předním představitelům kritického realizmu a který navazoval na obrozenecký program naší literatury.
• Jan Palach (11. 8. 1948 – 19. 1. 1969) - student za Všetat na Mělnicku. V roce 1967 začal studovat na Vysoké škole ekonomické a od roku 1968 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Těžce prožíval vývoj v zemi po okupaci Československa vojsky Varšavsaké smlouvy v srpnu 1968. Dne 16. ledna 1969 v Praze na Václavském náměstí poblíž Národního muzea se polil hořlavinou a upálil na protest proti ústupkům okupantům a pro vyburcování národní morálky proti ztrátě svobody. Těžkým popáleninám podlehl dne 19. ledna a jeho pohřeb se stal výrazem odporu proti okupantům. Jan Palach se stal jednou ze symbolických postav – hrdinou moderních českých dějin.
• Marie Tauberová (28.4. 1911 – 16.1. 1829) – slavná pěvkyně - sopranistka
• Otakar Ševčík (22.3. 1852 - 18.1. 1934) – houslista a houslový pedagog
• Josef Charvát (6.8. 1897 – 31.1. 1984) – slavný lékař-internista. Roku 1945 založil III. Interní kliniku University Karlovy, jejímž přednostou byl do roku 1970. Do paměti pražských občanů se nesmazatelně zapsal projevem z balkónu filosofické fakulty 24.1.1969 v předvečer pohřbu Jana Palacha. Byl zakladatelem české endokrinologie a původní koncepce o vztazích mezi hormony a centrální nervovou soustavou. Charvátových vědeckých prací je nejvíce oceňována první česká učebnice endokrinologie z roku 1935.
• Jan Karafiát (4. 1. 1846 – 31. 1. 1929) – evangelický kněz, teolog a spisovatel. Autor známých „Broučků“, velmi populární pohádkové knížky pro děti, jedné z nejvydávanějších knih u nás. Dočkala se více nežli padesáti vydání.
• Jarmila Novotná (23.9. 1907 – 9.2. 1994) – slavná operní pěvkyně – sopranistka
• Josef Svatopluk Machar (29.2. 1864 - 17.3. 1942) – básník, prozaik, spolupracovník TGM