Jan Palach, kolej UK Spořilov 5/6

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 24. 01. 2009

V souvislosti s nedávným 40. výročím upálení Jana Palacha byl v knize Jan Palach ’69. zveřejněn dosud neznámý dokument, který dokazuje, že Jan Palach svůj čin neuskutečnil v okamžitém afektu a je svědectvím jeho uvažování. Dopis, který napsal 6. ledna 1969 při schůzi vysokoškoláků ve velké aule filozofické fakulty. Na stejný typ sešitového papíru, který o deset dní později použil pro své čtyři poslední dopisy, napsal návrh na obsazení budovy Čs. rozhlasu skupinou studentů. Krátký text adresoval Lubomíru Holečkovi, předsedajícímu schůze. Není známo, zda jej Holeček četl a nereagoval, nebo jej nečetl vůbec. Palachova výzva byla založena mezi ostatní listiny ze schůze a ty se dochovaly v pátracím svazku Státní bezpečnosti, která je v rámci nového vyšetřování Palachova činu zabavila v červenci 1970 při prohlídce archívu univerzity.

„Vážený kolego, po delší úvaze jsem se rozhodl sdělit Ti touto formou svůj návrh pro případnou akci studentstva.
Za současné situace je jasné, že izolovaná akce studentstva, ať již jde o stávku či demonstraci, je neúčinná. Je totiž nasnadě, že bez pomoci hromadných sdělovacích prostředků se nemůže vyvolat žádná účinná akce v celonárodním měřítku (např. generální stávka).
Navrhuji akci, jež se na první pohled může zdát bláznivá (možná, že bláznivá je). Namísto nějaké demonstrace se mi jeví jako účelnější a efektivnější obsadit rozhlas a vysílat výzvu ke stávce za zrušení cenzury a za Smrkovského (např.). Domnívám se, že k této akci je dnes příznivá atmosféra (Colotka kandidátem za Smrkovského, prohlášení ÚV). Možná, že podruhé se tak příznivá situace nenaskytne. Vlastní akci by mohla provést poměrně malá skupina, a teprve dodatečně by se kolem rozhlasu na pokyn rozhlasu shromáždila masa studentů (nedaleko je budova VŠE s 3000 posluchači).
Jestli se Ti tento návrh bude zdát šílený, tak Tě prosím, aby jsi ho zahodil a nezmiňoval se o něm. V opačném případě dělej, co uznáš za vhodné. Protože nenávidím anonymitu, a abych snížil podezření ohledně provokatérství, píši namísto závěrečné fráze svou adresu.
Jan Palach, kolej UK Spořilov 5/6.
P. S. Leden 68 začal shora, leden 69 může začít zdola.“