Městská rada souhlasí s podivnou změnou územního plánu v lokalitě Trojmezí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 10. 03. 2009

Rada hl. m. Prahy souhlasila na svém dnešním zasedání s pořízením 19 nových celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy Tento návrh má být do 26.3. předložen zastupitelstvu.
Do této "2. vlny" byla zařazena i lokalita Trojmezí. V současné době není zcela jasné, čeho se má uvažovaná změna týkat. V textu přílohy k usnesení Rady je uvedeno, že vše bude upřesněno. Opakuje se tak situace s 4 roky starou odloženou změnou č 1175/06, kde byl uvedený stejný text. Tato změna byla zastupitelstvem HMP vyřazena z projednávání, protože její navrhovatel (MČ Praha 10) nebyl schopen právě toto upřesnění dodat.
Současná snaha o rozhodnutí o osudu Trojmezí tímto nestandardním postupem (připomínám, že je projednáván nový územní plán pro celou Prahu) svádí k doměnce, že se určité zájmové skupiny pokoušejí prosadit své zájmy různými podloudnými postupy.

Podle prvních informací se zdá, že jedním z hlavních aktérů v této záležitosti je Městská část Praha 10. Rada této městské části před nedávnem schválila "podnět ke změně územního plánu". Tento podnět je zcela nepřijatelný svou nekoncepčností, ignorováním již existujících koncepčních dokumentů, rozsahem zástavby a mírou likvidace přírodních ploch. Nejde jen o to, že tento podnět by vedl k faktické likvidaci přírodního parku Hostivař-Záběhlice a většiny zelených a rekreačních ploch mezi sídlišti Košík, Hostivař, Zahradní město, Záběhlice, Spořilov a Chodov. Rozsah zástavby je ale navíc daleko větší, než v připomínkách k nomu územnímu plánu, schválených na jaře 2008 tou samou radou. Co pány radní vedlo k tak rozsáhlému navýšení zástavby, navc bez jakékoli diskuse a na poslední chvíli?

Zdá se, že nadchází rozhodující fáze v boji o budoucnost této lokality. Po zjištění dalších podrobností rozhodneme, jakým způsobem se pokkusíme zapojit veřejnost a veřejné mínění do této kauzy. O všem budete informováni

Z dopisu Ing. Jana Chvátala, předsedy ZČ HB Botič