Sokolové 13. března 2009 bilancovali

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Sport, Vydáno dne: 25. 03. 2009

logoV sokolovně se totiž konala výroční Valná hromada TJ Sokol Spořilov - Roztyly. Z bilančních zpráv jednotlivých členů výboru vyplynulo, že spořilovská jednota k 1.1.2008 měla 576 členů, což bylo o 40 více než v roce 2007. Největší zastoupení v členské základně mají děti do 15ti let. V současné době je v Sokole Spořilov 24 aktivních cvičitelů.
Kromě pravidelných cvičení uspořádali sokolové množství dalších akcí. Největšímu zájmu se těší Šibřinky, Mikulášská besídka a Dětské dny a v roce 2008 se mezi akce s velkou účastí zařadila i Dračí stezka. Navíc byly uspořádány 4 jednodenní zájezdy na hory, kterých se zúčastnilo celkem 122 dětí i dospělých. Pro děti v sokolovně třikrát hrálo divadlo,novinkou byla i společná účast 25 dětí a dospělých na lední revue.

Aktivní byla i vzdělavatelská komise jednoty, která při příležitosti slavnostní akademie k 80. výročí jednoty 10. října za velké účasti členů a příznivců toto výročí náležitě připomenula. Jednota si přitom velmi váží účasti starosty Prahy 4 Ing. Pavla Horálka, který na závěr předal zástupcům jednoty slavnostní plaketu. Konala se doprovodná výstavka dokumentů sokolského archivu – zejména dobových fotografií ze samotných počátků Sokola na Spořilově. Velmi zajímavé byly též ukázky tělocvičné, sportovní, kulturní i společenské činnosti sokolských přechůdců koncem dvacátých a v průběhu třicátých let minulého století. Ivana Drbalová sestavila a dopátrala se vzácných dokumentů uložených nejenom v útrobách archivu, kde se neuspořádaně shromažďovaly památky na Sokol ještě z let před druhou světovou válkou. Pátrala trpělivě nejenom v rodinách sokolských, avšak v zájmu objasnění činnosti ochotnického divadla navštívila i jednotlivé osoby, které mají dosud uchovány vzácné památky na pohnutou minulost. Vznikla celá řada souborných informací o činnosti dramatického odboru Sokola Spořilov. Výstavka byla zapůjčena do Základní školy Jižní IV., která oslavila dne 6. prosince 2008 rovněž 80 let svého života. Také tam má dosud probíhající výstavka velký ohlas, zejména u starší generace spořilovských občanů – rodičů a prarodičů žáků školy.
Sokol Spořilov v roce 2008 usiloval společně s ostatními celostátními vlasteneckými a odbojovými občanskými organizacemi o obnovu Památníku odbojů na Roztylském náměstí na Spořilově. Dne 8. května u přiležitosti Dne vítězství na Náměstí generála Kutlvašra, ruského legionáře a hrdiny druhé světové války, popraveného komunisty za špionáž slavnostně vyhlásili Veřejnou sbírku na obnovu pomníku Hrdinovi od Zborova na Roztylském náměstí na Spořilově. Naprostá většina legionářů byli Sokolové. Veřejná sbírka úspěšně probíhá i letos, její výnos činí okolo 120 tisíc Kč. Uvítají každý dar.