Záměr výstavby v Trojmezí může být pod vaším drobnohledem

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 11. 04. 2009

Záměr výstavby obytného souboru „Trojmezí“ je v současné době posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Občané se mohou seznámit s obsahem oznámení na OOP MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1, místnost č. 428 tel. 236 004 322) do 28.4.2009. Oznámení je též zveřejněno na internetu na adrese: http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA 627.

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možné zasílat na OOP MHMP do 28.4.2009. Oznámení obsahuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí výše uvedeného záměru.