Přednáška o počátcích dálnice

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 21. 04. 2009

Zveme vás na přednášku o počátcích výstavby dálnice, která se koná v sobotu 2.5.2009 od 10:00 v Opatovské pobočce Městské knihovny. Přednášet a promítat budou amatérští badatelé Tomáš Janda a Václav Lídl, díky jejichž sbírkám a hlavně dobré vůli se k výročí koná i výstava. Na http://www.ceskedalnice.cz/historie.htm je ke stažení jejich knížka "Stavby, kterým doba nepřála".

Akce je doplňkem expozice "Dálnice - Národní cesta" v 1.patře Centra Chodov od 1.5. do 31.5.2009, kterou připravuje městská část Praha 11 ve spolupráci s městskou částí Praha - Újezd, Obchodním centrem Chodov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Další akcí inspirovanou 70.výročím zahájení stavby dálnice bude prezentace několika historických automobilů Českého veteran klubu Autoklubu ČR v sobotu 30.5. na Májové veselici v Újezdu. K výročí dále MČ Praha-Újezd vydává pamětní list, viz. http://www.praha-ujezd.cz/373/zpravodaj-mestske-casti-praha-ujezd-2009/ (5-6.strana zpravodaje).