Domov pro seniory - zařízení pro poskytování pobytových odlehčovacích služeb

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Služby, Vydáno dne: 27. 04. 2009

MČ Praha 4 zřídila nový domov pro seniory na Roztylském náměstí 2772/44, Praha 4. Z rozpočtu MČ Praha 4 byla vyčleněna částka 1 688 000,- Kč určená na rekonstrukci objektu Ve výběrovém řízení na provozování zařízení zvítězilo občanské sdružení Hospic Štrasburk. V současné době probíhají závěrečná jednání vedoucí k podpisu smlouvy o pronájmu a zařízení by mělo do dvou měsíců ode dne podepsání smlouvy přivítat první zájemce o tuto službu.

Již dnes je však možnost kontaktovat provozovatele s žádostí o konkrétní informace o možnostech přijetí, a to na telefonních číslech: 283 105 533 nebo 602 560 415 u pana Ing. Josefa Hellera, MBA, či prostřednictvím elektronické pošty: hospic.strasburk@cmail.cz, nebo písemně na adrese Občanské sdružení Hospic Štrasburk, Ing. Josef Heller, MBA, Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8 – Bohnice.