V Konceptu nového územního plánu je Trojmezí zelené

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 20. 10. 2009

Koncept nového územního plánu bude vystaven pro veřejnost od 2.11.2009 do 2.12.2009.
V Konceptu nového územního plánu je území Trojmezí ponecháno zelené, nejsou v něm vymezeny žádné nové zastavitelné plochy! Celý koncept územního plánu bude k dispozici na www.uppraha.cz.

Hraje se na dvou frontách Problémem ale je, že o budoucnosti tohoto území se nebude rozhodovat pouze při schvalování nového územního plánu. Paralelně probíhá takzvaná II. vlna celoměstsky významných změn starého územního plánu, do kterých je Trojmezí také zařazeno pod číslem 1175/00.
Právě proti nekoncepčnímu zařazení Trojmezí do této vlny změn byla v březnu 2009 vyhlášena petice, kterou podepsalo na 16.000 lidí.
Pokud by se podařilo schválit změnu 1175/00 (o které zatím není jasné s jak velkou zástavbou území bude počítat) před schválením nového územního plánu, přišel by veškerý příznivý vývoj vniveč. Nový územní plán by se musel totiž přizpůsobit schválené změně a to i v případě, že by se jednalo o zástavbu celého území.

Můžete se vyjádřit i vy!
Proti této zmatečné situaci, kdy paralelně s procesem schvalování nového územního plánu probíhají obrovské změny plánu starého spustilo nedávno kampaň Sdružení Arnika. Na jejich stránkách můžete například poslat e-mail zastupitelům hlavního města s žádostí o zastavení celoměstskyvýznamných změn. Více se dozvíte na stránkách www.mestaprozivot.arnika.org/uzemni-plan

Koalice Trojmezí bude o toho
Členové kolaice situaci průběžně monitorují. V případě, že bude účelné zapojení širší veřejnosti, dáme vám samozřejmě vědět.
V současné době, ve spolupráci se sdružením Arnika, chystáme veřejnou debatu na téma změn územního plánu v Trojmezí. Předběžné datum konání je 12.11. 09 ve večerních hodinách. Termín a místo veřejné debaty bude ještě upřesněno.

Jan Chvátal