Ve škole připomínáme 17. listopad 1989

Autor: Daniel Kaiser <Kaiser.Daniel(at)zsjizni.cz>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 08. 11. 2009

48 V listopadových třídnických hodinách ZŠ Jižní IV. učitelé připomínají dobu nesvobody a vysvětlují dětem slova, která jsou mnohým dnes již neznámá jako např. cenzura, STB, atp. Se žáky 8. a 9. ročníku jsme si promítli dokumentární film Fedora Gála – Krátká dlouhá cesta. Vzhledem k tomu, že Fedor Gál patřil k vůdčím osobnostem událostí Listopadu 1989 měli jsme s dětmi diskusi o tehdejších událostech.

S učiteli jsme vyprávěli, co kdo z nás dělal a navedli děti, aby se optali na dobu před dvaceti lety svých příbuzných. Film pojednávajícím o pochodu smrti, který otec Fedora Gála nepřežil pojednával o lidech, o jejich vidění světa, o jejich slabostech a způsobech chování ve vypjatých situacích, o síle davu a manipulaci, o nacismu a fašismu. Film je velmi silný svým pojetím. Týden po promítání jsem ve škole uvítali pana Gála a děti s ním besedovali o filmu resp. o pojmech jako je revoluce, nacismus, židovství, demokracie. Osobním přístupem, vyprávěním a vtažením dětí do sledu dějin jsme předali dětem podstatu lidství a alespoň poodkryli hrůzy, kterých se člověk může dožít jen proto, že jiní nebo i on sám přestane vyznávat základní lidské hodnoty a nechá sebou manipulovat.