ZŠ Na Chodovci oslavila Den stromů

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 09. 11. 2009

ZŠ Na Chodovci - nepoužívat Jak se slaví Den stromů?
20. října se ZŠ Na Chodovci věnovala převážně stromům. Žáci 1. stupně si hned ráno vyslechli poutavé vyprávění pana doktora Větvičky, bývalého ředitele botanické zahrady. O stromech ví prakticky vše.

Ve třídách si poté děti o stromech povídaly, četly, kreslily je. Dozvěděly se, jak důležité jsou stromy pro život na Zemi. Například, že strom s průměrem koruny 5 metrů během slunného letního dne odpaří 100 l vody a tím své okolí ochladí o 70 kWh, průměrně v průběhu deseti hodin chladí výkonem 7 kW. Pro srovnání, klimatizační zařízení v luxusních hotelích mají výkon 2 kW, mrazničky a ledničky o více než řád nižší.
Vyvrcholením projektu „Den stromů“ bylo zasazení lípy malolisté na školním pozemku. Škola ji získala přičiněním maminky jednoho žáka z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Naše nová lípa je potomkem památného stromu z obce Smolotely (okres Příbram). Ke stromku jsme dostali i certifikát Osvědčení pravosti přemnoženého památného stromu. Sázení takovýchto stromů je součástí projektu Výzkumného ústavu S. Taroucy „Záchrana genofondu památných stromů“. Děti se aktivně zúčastnily sázení, každý chtěl přihodit alespoň lopatou. Prvňáčci budou mít zajímavé srovnání, jak vyrostou za devět let oni a jak lípa. Zajímavé byly úvahy dětí: například – zda lípa vůbec přežije zimu, jak bude asi velká, zda se stane také památným stromem a podobně. Děti ještě musí zjistit, proč je smolotelská lípa památná.
Součástí projektu „Den stromů“ byla i výtvarná soutěž. V kategorii 1.-2. třída zvítězila Markéta Vomáčková, v kategorii 3.-5. třída byla nejlepší Mariana Zábrodská.
Lípě, která roste pod okny školy Na Chodovci přejeme čistý vzduch, zdárný růst a dlouhý věk.

Z. Švadlenová