IV. podzimní jarmark na ZŠ Jižní

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 19. 11. 2009

Dne 25. listopadu se bude konat na ZŠ Jižní IV. tradiční podzimní jarmark.
Brány školy se otevřou veřejnosti ve 14,30 hod. Žáci všech ročníků se těší, že budou opět moci prodávat svoje výtvory zástupům dospělých i dětí, jako tomu bylo v minulosti. Letos se bude jarmark konat uvnitř školy.

Žáci i jejich učitelé opět vynaložili nemalé úsilí na to, aby se jarmark líbil všem a aby si na něm každý něco našel. Část výtěžku z jarmarku bude použit na charitativní účely a o části si rozhodnou samy děti prostřednictvím parlamentu školy. Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Jitka Zikešová