Nový územní plán: Výšková (ne)regulace zástavby na Starém Spořilově – pouhý omyl?

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 07. 12. 2009

RubínNový územní plán se mimo jiné pokouší komplexně řešit též hmotovou regulaci výstavby, což je dozajista prospěšný krok chránící charakter městských čtvrtí i horizonty města jako celku.
Při pohledu na mapové přílohy nového konceptu územního plánu se ale ukazuje, že zástavba rodinných domů na Starém Spořilově, dávno završená a uzavřená jako nejvýše třípodlažní, má být nyní znovu otevřena a nově zařazena do ploch umožňujících výstavbu až pětipodlažních(!) domů.

Tato navržená změna vůbec nekoresponduje s původní – dnes vysoce ceněnou – urbanistickou koncepcí Spořilova jako zahradního města, ale naopak by vedla k celkové urbanistické degradaci a zhoršení životních i sousedských vztahů v celé čtvrti.
Jak všichni víme, Spořilov je z největší části tvořen zástavbou o výšce dvou podlaží (samostatné vily dvou + jednoho ustupujícího podlaží). Každé prolomení tohoto limitu přináší další roztrpčení mezi lidmi, ztrátu identity, zpravidla ošklivost a hluboké zastínění sousedních domů i zahrad v prostorově úsporné zástavbě; snad ještě závažnější by však bylo zatížení Starého Spořilova novou dopravou, na kterou zdaleka nebyl dimenzován. Původní regulace do třech nadzemních podlaží zde musí být v zájmu nás všech zachována.
Vyvstává tedy otázka, zda jde o omyl nebo záměr? Má snad někdo zájem na uvolnění rukou investorům, kteří by započali „činžákizaci“ naší čtvrti? Vzpomeňme na případ „vily“ Rubín, (vila to bývala, říkalo se jí „u letce“) na rohu ulic Jižní XIV a Jihozápadní IV (viz obr.), dnes je to činžák bez zahrady, pod nímž se krčí staré spořilovské chaloupky. Je tohle snad budoucnost našeho dosud zahradního města Spořilov?
Kromě řešení dopravních problémů Spořilova a připomínek k zatřídění stávajících ploch zeleně (z nichž některé jsou v novém návrhu ÚP vedeny jako „obytné území“ a nikoli zeleň) je žádost o nápravu tohoto – doufejme – omylu zahrnuta do námitek Občanského sdružení Spořilov k návrhu územního plánu.

Mapa výškových limit území: http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S8_VyskoveLimityUzemi/S8_Kc.pdf

Občanské sdružení Spořilov
Příloha - mapa: http://www.sporilov.info/storage/1260219813_sb_up.gif