Mikulášská v sokolovně vyprodaná!

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 09. 12. 2009

Mikulášská v Sokole 2009Letošní dětská mikulášská besídka se zvláště vydařila. Sál spořilovské sokolovny byl zcela vyprodán. Tentokrát přišlo mnoho rodičů a prarodičů, kteří obdivovali taneční, pěvecké i tělocvičné výkony svých ratolestí. Děti se dobře bavily a tančily při zpěvu pohádkových písniček i vánočních koled. Oddíly žákyň a žáků jednoty vzorně předvedly ukázky nových gymnastických skladeb, které s nimi nacvičily obětavé sestry cvičitelky pod vedením a v režii náčelnice Jany Sobotové.

Těšením na příchod Mikuláše v doprovodu tří andělů a čertů program odpoledne vyvrcholil. Sál se ztišil a pozorně naslouchal moudrým slovům Mikuláše. Děti slíbily, že budou hodné a poslušné a že budou pilně chodit do cvičení v Sokole. Nadílka byla bohatá, každé dítko si odneslo domů balíček sladkostí. Závěrečné fotografování dětí s Mikulášem a jeho doprovodem bude hezkou vzpomínkou dětem i rodičům na zdařilý mikulášský podvečer. Všichni se již těšíme na příští příchod Mikuláše v roce 2010!

Mikulášská v Sokole 2009Mikulášská v Sokole 2009Foto: Jakub Kunčík