Český Honza - vychází CD pohádek o českém Honzovi, které namluvila česká herecká špička

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 15. 12. 2009

ZŠ Na Chodovci je partnerem nadačního fondu Veselý senior. Žáci školy se zúčastňují akcí fondu. Navštěvují seniory v domech pro seniory. Připravují si pro ně hudební, taneční, recitační vystoupení, přinášejí jim drobné dárky. Spokojeny jsou vždy obě strany. Pro naše žáky jsou to neocenitelné zkušenosti, protože "jak chceš, aby se lidé chovali k Tobě, chovej se Ty k nim".
Podpořit Veselého seniora může každý, kdo si koupí CD krásných pohádek o českém Honzovi. Informace lze získat v ZŠ Na Chodovci tel: 272 011 882 – Mgr. Zuzana Švadlenová nebo přímo na stránkách Veselého seniora (www.veselysenior.cz).

Nadační fond Veselý senior a společnost Radioservis právě vydávají CD osmi pohádek s názvem Český Honza. Pohádky nejenom pro svoje vnoučata přečetli přední čeští herci - Petr Kostka, Carmen Mayerová, Viktor Preiss, Jana Preissová, Růžena Merunková, Miloš Hlavica, Luděk Munzar a Jana Hlaváčová. Režie pohádek o českém Honzovi, např. Honza v pekle, Jak Honza dostal Kačenku, Jak se Honza vyučil, Honza a čarodějnice a další, se ujala Markéta Jahodová, pohádky vybrala a dramaturgicky se na cd podílela Václava Ledvinková.
Vydání cd pohádek je dalším apelem nadačního fondu Veselý senior na mezigenerační propojení a vzájemné aktivity napříč generacemi. Výtěžek z prodeje CD Český Honza poputuje především do zařízení následné péče, která postrádají polohovací lůžka, speciální matrace, vozíky, pomůcky a jiné potřebné hygienické potřeby.