Zápis do 1. třídy ZŠ Na Chodovci

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 21. 12. 2009

ZŠ Na Chodovci - nepoužívat Zápis do 1. ročníku ZŠ Na Chodovci 54, Praha 4 pro školní rok 2010/2011 se koná
• v pondělí 18. 1. 2010 13:00-18:00 hod.
• v úterý 19. 1. 2010 13:00-18:00 hod.

• zapisují se děti, které dosáhnou do 31. 8. 2010 věku 6 let
• rodiče přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte
• k zápisu je nutné se dostavit i v případě, že budete uvažovat o odkladu povinné školní docházky
• dětem, které již měly odklad, doporučujeme, aby přišly k zápisu znova

JAKÁ JE ZŠ NA CHODOVCI?

Co byste měli o naší škole vědět?
• ZŠ Na Chodovci je Fakultní školou Pedagogické fakulty UK
• ZŠ Na Chodovci získala titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně
• vyučujeme podle ŠVP Škola základ života – chceme, aby naše škola byla

- Srozumitelná
- Tvořivá
- Rodinná
- Otevřená
- Myslící

(STROM)

V ŠVP jsme rozšířili:

- výuka jazyků - výuka anglického jazyka od 1. ročníku, druhý jazyk od 7. ročníku, volitelný předmět Konverzace v Aj (využíváme při výuce rodilé mluvčí, návštěvy divadelních představení v Aj, pořádáme zájezd do Anglie)
- výuka informatiky – od 4. ročníku, využívání informačních technologií v běžné výuce (od 1. ročníku interaktivní tabule, výukové programy, internet)
- výuka přírodovědných předmětů – využívání disponibilních hodin na 2. stupni
- environmentálně-estetická výchova – výchova člověka, který bude využívat všechny vymoženosti civilizace a současně bude respektovat nutnost opatření vedoucích k zachování zdravého a kvalitního životního prostředí - ne proto, že je k nim nucen, ale proto, že je přesvědčen o jejich účelnosti.
- škola spolupracuje s ekologickými sdruženími (TEREZA, Klub ekologické výchovy, M.R.K.E.V.)
- věnujeme se rozvoji všech žáků podle jejich potřeb, talentu a zájmu
- v kroužku náprav poruch učení pomáháme odstraňovat nedostatky
- nabízíme široké spektrum zájmových kroužků (keramika, sportovní kroužky, cizí jazyky, počítače, sborový zpěv, šachový kroužek, hip hop, aerobic, ….)
- škola má dvě tělocvičny, odborné pracovny, moderně vybavenou jídelnu (vaříme 2 jídla), hřiště s umělým povrchem, dětský koutek s dřevěnými herními prvky
- první a druhé třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi
- nová učebna informatiky, interaktivní učebna, modernizovaná jazyková učebna
- dopravní spojení: bus č. 121, 118, 136 - stanice sídliště Spořilov
- od února otvíráme tradiční Chodoveckou školičku (pro předškoláky)