ZŠ Jižní: Zápis do 1. ročníku 2010/2011

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 04. 01. 2010

Zápis do 1. ročníku ZŠ Jižní pro školní rok 2010/2011 proběhne ve dnech 18.1. 2010 (14,00 - 18,00), 19.1. 2010 (14,00 - 18,00) v budově A (dolní budova; 1. – 4. ročník). Náhradní zápis a zápis do přípravného ročníku proběhne dne 3.2. 2010 (14,00 - 18,00).

Informace k zápisu:
• k zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 2003 do 31.8. 2004 a děti po odkladu v doprovodu zákonných zástupců
• k zápisu se prosím dostavte s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce
• na webových stránkách školy (www.zsjizni.cz) máte možnost se zapsat elektronicky na konkrétní den a čas
• tiskopisy potřebné k zápisu je možné vyplnit buď přímo u zápisu, nebo si je můžete vyplnit předem a přinést k zápisu s sebou - tiskopisy ke stažení na www.zsjizni.cz - Školní dokumenty – Přihláška do 1. ročníku (k zápisu)
• školu si můžete prohlédnout kdykoli po předběžné telefonické domluvě
• veškeré další informace Vám rádi poskytneme: telefonní čísla: 272763368, 272761887, e-mail: kaiser.daniel@sjizni.cz, nejtkova.yvetta@zsjizni.cz
• informace o škole, školním vzdělávacím programu apod. – viz www.zsjizni.cz

Zařazení do 1. ročníku ZŠ Jižní:
• počet otevíraných prvních tříd se řídí vždy počtem zapsaných dětí (trvalé bydliště); dlouhodobě jsou otevírány tři první třídy
• při rozhodování o zařazení dítěte do budoucího 1. ročníku ZŠ Jižní IV. mají přednost děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy, případně děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4. V případě volné kapacity jsou přijímány děti z jiných městských částí nebo děti mimopražské (např. děti, jejichž prarodiče žijí v blízkosti školy, nebo mají ve škole sourozence)

1) spádová oblast
2) bydliště v Praze 4
3) bydliště v jiné části Prahy
4) bydliště mimo Prahu