Zápis do MŠ Jihozápadní 2010/2011

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 20. 01. 2010

Zápis do mateřské školy Jihozápadní, Praha 4 na školní rok 2010/2011.

Z Á P I S
do MŠ JihozápadníJIHOZÁPADNÍ IV. 1760/4

PRAHA 4 - Starý SPOŘILOV

se koná
24.3. a 25.3. 2010
od 13 do 18 hodin


Nabízíme:
zájmové kroužky HV, TV, VV, PV, keramiku, divadla, koncerty, plavání, angličtinu, hru na flétnu, počítačový program pro předškoláky zábavné výlety s cestovní kanceláří, pravidelná ordinace klinického logopeda a očního lékaře v budově MŠ nadstandardní vybavení MŠ díky sponzorským darům.

24.3. a 25.3. 2010 Den otevřených dveří od 13 hod.
informace na tel.čísle: 272 768 906, 602 947 616

www.sweb.cz/msjihozapadni
msjihozapadni@seznam.cz