Jak je to se zimní údržbou, sjízdností komunikací a solením na starém Spořilově?

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 14. 02. 2010

Zvládnutá zimní údržba - inertní posyp 11.2:2010Navíc po měsíci, kdy leží sníh, mrzne a padá… Tak na tuhle otázku si jistě každý z nás Spořilováků již umí odpovědět nejlépe sám.
Otázka po příčině dnešního stavu však může přinést vedle obligátních stesků také řadu odpovědí, poznatků a polemiky. A také přináší jedem z velmi radikálních názorů - požadavek totálního solení - z minulého týdne vznesený na úřad MČ.
Podstatou tohoto požadavku bylo totální prosolení všech ulic st. Spořilova, bez rozdílu, za účelem „konečného řešení“ a vypořádání se, se sněhem, ledem a s letošní zimou vůbec. Trochu to připomíná ono poroučení větru, dešti a velikou neznalost a nepochopení této problematiky.

Předně tedy musíme konstatovat, že sněhu máme tentokráte opravdu více, nežli v Nohavicově písni: „a v Praze kalamita jak na Sibiři, tři centimetry sněhu a u Muzea čtyři!“ Teploty se dlouhodobě drží pod nulou a občas pěkně mrzne. Skoro by se řeklo „taková normální ladovská zima“.
A možná, že to je ta pravá chvíle pro zamyšlení se nad systémem ZÚK (zimní údržby komunikací), nastavenými technologickými postupy a kvalitou odvedené práce v naší oblasti.

Pro potřeby ZÚK jsou naše ulice zatříděné do zjednodušeně řečeno 4 kategorií - tzv. 1. pořadí v našich úvahách vynecháme – to jsou hlavní tahy, uvnitř Spořilova se jedná pouze o ul. Hlavní a i organizace ZÚK zde probíhá jinak nežli na 2. a 3. pořadí, o které nám půjde.
Uvnitř st. Spořilova jsou pak pouze ulice zařazené do 2. a 3. pořadí a dále ulice neudržované, tedy zařazené do pomyslné 4. kategorie.
Každé pořadí má přidělenu technologii údržby – 2. pořadí se udržuje chemicky – tedy solením, 3. pořadí pak inertními materiály. Neudržované jsou neudržované.
Perfektní přehled získáte na www stránkách TSK – http://mapy.tsk-praha.cdsw.cz/zimni-udrzba/imapa.aspx - je tam plán ZÚK, včetně mapy, kde každá ulice má přesně uvedenu svoji údržbu. Celý plán je pak zakotven ve vyhlášce MHMP, která je tam uvedena také, stejně jako závazné technologické postupy a to vše je pro zhotovitele i orgány města závazné.

Důležité je vědět, že povinnou součástí všech technologií je nejdříve vypluhovat a teprve pak sypat, (sůl, štěrk).
Když je sněhu více, nebo jsou nižší teploty – pak účinnost soli rapidně klesá. O její faktické efektivnosti na velké vrstvy ledu a sněhu v povolených dávkách lze více než pochybovat.
Sůl je pro životní prostředí a zejména pak pro zeleň velmi škodlivá, pro stromy je smrtící.
Do ploch zeleně, ke stromům a podobně se nesmí sůl dostat, natož ji tam aplikovat, vyhrnování a ukládání nasoleného sněhu a břečky ke stromům a do ploch zeleně je pak výslovně zakázáno.

Příčiny dnešního stavu musíme hledat vedle velkého množství sněhu, úzkých ulic, množství aut, také v samotném plánu ZÚK – porovnejte jen mapový podklad – nelogičnost zařazení ulic do kategorií je zcela zjevná, př. za všechny: příjezd k poliklinice, ul. Božkovská: Zcela neudržováno, nebo situace na Východním náměstí apod.

Porovnejte dnešní stav sněhové pokrývky v jednotlivých ulicích s plánem ZÚK – všude na 2. a 3. pořadí se mělo ze všeho nejdříve při každém výjezdu pluhovat … a zjistíte, že tam kde se pluhovalo jsou vozovky často úplně holé a to bez rozdílu použité následné technologie posypu. (toto konstatování a fotografie jsou vztaženy k datu 11.2.2010)

Stav zalednění a nesjízdnosti našich ulic dnes totiž vůbec neodpovídá použité technologii – místy je stav takový, že nejenom, že není rozdílu mezi 2. a 3. pořadím – tedy mezi (!) solnou a inertní technologií - ale zásadní rozdíl není, ani oproti kategorii neudržované.

Závěrem tedy konstatuji, že solná technologie ZÚK rozhodně není samospasitelná a sama o sobě nefunguje. Toho jsou dokladem dnešní ulice Spořilova i fotografie. Navíc nám sůl přináší veliké finanční a hodnotové ztráty na zeleni, vč. ztráty provozní bezpečnosti u stromů.
Nepluhované úseky ulic, které byly udržovány chemicky - solí, dnes často vypadají hůře, nežli pluhované úseky ulic udržované inertním posypem.
Klíčem k alespoň nějaké sjízdnosti není tedy paušální používání soli a výroba nekonečné břečky a mrtvých stromů v našich alejích ale racionální plán a zásadní dodržování technologické kázně a předepsaných postupů ze strany zhotovitele.
Často by stačilo „pouhé“ důsledné pluhování ve vhodném termínu. Na druhou stranu je třeba připomenout, že účelem ZÚK je „zmírnění následků zimního počasí“ a nikoli poroučení větru, dešti…

Zvládnutá zimní údržba - inertní posyp (11.2.2010)
Zvládnutá zimní údržba - inertní posyp 11.2:2010 Zvládnutá zimní údržba - inertní posyp 11.2:2010 Zvládnutá zimní údržba - inertní posyp 11.2:2010 Zvládnutá zimní údržba - inertní posyp 11.2:2010Nezvládnutá zimní údržba - chemický posyp (11.2.2010)
Nezvládnutá zimní údržba - solení 11.2.2010 Nezvládnutá zimní údržba - solení 11.2.2010 Nezvládnutá zimní údržba - solení 11.2.2010 Nezvládnutá zimní údržba - solení 11.2.2010